HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12109
ime WEINER, Dušan
zvanje
zanimanje     
kr. šum. nadsavjetnik, šum. nadzornik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12109)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen21. 1. 1875.Sisak
apsolvirao1893.
umro27. 6. 1934.Zagreb

 Šumarstvo je apsolvirao 1893. na GŠU u Križevcima. Nakon školovanja obavljao je praksu kod Vlastelinstva Kutjevo, gdje je radio na omeđivanju šuma toga posjeda. Slijedi služba kod Zagrebačke nadbiskupije do početka 1896., kada je imenovan kr. šum. vježbenikom kod Šum. odsjeka Zemaljske vlade u Zagrebu. Iste je godine premješten županijskoj oblasti u Gospić i položio je državni stručni ispit.
 God. 1897. imenovan je kotarskim šumarom kod Kotarske oblasti u Novom Vinodolskom. Nakon toga služio je u istom svojstvu u Perušiću te kao šum. referent u Iloku, a 1914. premješten je Županijskoj oblasti u Bjelovar, gdje je 1917. imenovan kr. župan. nadzornikom i obavljao službu županijskoga šum. izvjestitelja. Od 1921. do 1928. radio je kod Kotarske oblasti u Krapini. God. 1928. premješten je Kotarskom poglavarstvu u Pakrac te imenovan kr. šum. nadsavjetnikom. Tu je radio do umirovljenja 1932., kad se seli u Zagreb i 1934. naglo umire. Sahranjen je na Mirogoju.
 Vrijedi zabilježiti da je za vrijeme rada kod Šum. odsjeka u Zagrebu izradio reljefnu kartu Hrvatske i Slavonije (1:75000) s označenim šumama te još jednu reljefnu kartu (1:25000).
 Bio je član HSŠD od 1896.

 *** ŠL 1897., s. 590; 1914., s. 190.
 *** Iskaz članova HSŠD 1908. (ŠL).
 Borošić, J.: ŠIS., s. 19, 152.
 Hradil, D.: Dušan Weiner. In memoriam. ŠL 1934., s. 528-529.
 *** Izvj. JŠU 1934., s 11 (ŠL).
 *** ŠN, s. 52; SŠN, sv. 1, s. 146, 153.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HRADIL, Dragutin: † Dušan Weiner., ŠL 10/1934, s.528 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM