HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12113
ime W., Josip Krešimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12113)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1961. Studirao je na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na ŠG odsjeku već osamostaljenoga Šum. fakulteta škol.g. 1960.-61., a dip -lomirao je 19.11.1962.
 Prema nepotpunim podacima o kretanju u službi, bio je neko vrijeme djelatnik Šum. instituta Jastre barsko. Ubrzo je otišao u Kanadu, gdje živi i radi.

 *** ŠIM, s. 55 (Krešimir), 119 (Josip).
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb, 1998., s. 691.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KAPEC, Davorin: Krešimir Weiss (1938 – 2005), ŠL 9-10/2008, s.495 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM