HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12115
ime W., Dragutin
drugo ime
zvanje
zanimanje     
nadšumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12115)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1883.

 Šumarstvo je apsolvirao 1883.g. na GŠU Križevci.
 Prema pronađenim podacima, službovao je kod Đurđevačke imovne općine. God. 1894. bio je šum. pristav u Šumariji Pitomača, a od 1897. do 1908. obnašao je dužnost šumara, a zatim nadšumara u Šumariji Novigrad Podravski.
 Za vrijeme školovanja u Križevcima bio je potpredsjednik i odbornik Hrv. pjevačkog slušateljskog društva "Slavulj", a kasnije kao službenik podupirajući član Društva za potporu siromašnih slušatelja GŠU.
 Od 1891. bio je član HSŠD.

 *** ŠL 1894., s. 557; 1897., s. 590; 1907., s. 198.
 *** Izvj. GŠU Križevci za 1896./97., Kri-ževci 1897., s. 79.
 *** Iskaz članova HSŠD 1908. (ŠL).
 Borošić, J.: ŠIS, s. 17, 152.
 *** ŠN, s. 50, SŠN 1, s. 146, 151. (Viethe)
 Husinec - Delić: GŠU u Križevcima. MH Križevci 1995., s. 100.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM