HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12119
ime WRABER, Maks
zvanje
zanimanje     
istaknuti slovenski botaničar, dr. sc., sveuč. prof., biolog - geobotanik.
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12119)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 9. 1905.Kapla na Kozjaku
apsolvirao1929.
diplomirao1930.
doktorirao1933.Filozofski fakultet u Ljubljani
umro14. 5. 1972.Ljubljana

 Diplomirao je (1930.) i doktorirao (1933.) na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Specijalizirao je biljnu organografiju u Münchenu (Njemač- ka) i fitosociologiju u Montpellieru (Francuska).
 Kao srednjoškolski profesor službovao je na Državnoj realnoj gimnaziju u Bjelovaru, Ljubljani i Kranju.
 Od 1955. radio je na Biološkom institutu SAZU. Kako osobitu pozornost obraća istraživanju šumske vegetacije i opisu šumskih zajednica, surađivao je sa hrvatskim šumarskim stručnjacima, ponajviše oko vegetacijskih kartiranja, (Prof. dr. S. Bertović).
 Bio je dopisni član Academia Italiana di Scienze Forestali u Firenci i od 1969. dopisni član SAZU.

1GOJENJE GOZDOV V LUČI GENETIKE ; GOZDARSKI INSTITUT SLOVENIJE V LJUBLJANI, LJUBLJANA 1950. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 Bertović, S.: Prof. dr. Maks Wraber. In memoriam. ŠL 1973., s. 254-259, (s radovima).
 *** ŠE 3, 1987., s. 610.
 *** PŠH 1846-1976., s. 35, 36, 38, 420.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 BERTOVIĆ, Stjepan Marcel: Prof. dr Maks Wraber, ŠL 5-6/1973, s.254 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM