HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12120
ime W., KRAMARIĆ, Sandra
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirala1992.
diplomirala16. 5. 1994.
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Zagreb

1997

AC Rijeka - Zagreb d.d

diplomirani inženjer šumarstva
, 1.3.2015
iščlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Kći Viktora i Zdenke r. Hadžisaković. Otac joj je bio dipl. ing. drvne tehnologije, a majka službenica. Školovala se u Vinkovcima: osnovnu školu završila je 1982., a na Gimnaziji "M. A. Reljković" maturirala je 1986.g.
 Šumarstvo je studirala na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirala je 1991.-92., a diplomirala 16.5.1994. Napisala je i obranila diplomski rad iz područja uređivanje parkova pod naslovom "Park Komrčar - sadašnje stanje i obnova".
 Zaposlila se kao pripravnica 2.11.1994. u UŠ Zagreb, RJ "Hortikultura" Zagreb. U studenome 1996. zaposlena je na neodređeno vrijeme u istoj RJ, gdje je i krajem 1999. radila na mjestu hortikulturnog referenta.
 Sa Ž. Španjolom, doc. na Šum. fakultetu, napisala je rad "Biološkoekol. i prostorna valorizacija Parkšume "Komrčar" na Rabu" (ŠL 1994., s. 153-166).

1Španjol, Ž. i Wolf, S., 1994: Biolosko-ekološka i prostorna valorizacija, park-šume »Komrčar« na Rabu. Š.L. 5-6, s.153 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 65, (Wolf).
 Maričević, I.: Kazalo autora Šum. lista ... ŠL 1997., s. 189, (Wolf).
 *** SŠN 2, s. 701, (Wolf).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM