HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12123
ime Z., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12123)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1950.
diplomirao1951.

 Sin Jožeta i Terezije r. Janež. Slovenske narodnosti i državljanstva. Potječe iz obrtničkoseljačke obitelji. Osnovnu je školu završio u Novoj Vasi 1938., a na realnoj gimnaziji u Ljubljani maturirao je 1946.
 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu, šumsko - uzgojnom odsjeku, škol.g. 1949.-50., a diplomirao je 1951.
 Rad u struci započeo je kao taksator u GG Celje. U istom gospodarstvu bio je rukovoditelj Odjela za ure-đivanje šuma i šef uzgoja. Na kraju bio je upravitelj Šumskoga područja Vitanje, s kojeg mjesta odlazi u mirovinu.
 Živi u Celju (1999.).

 *** ŠN, s. 364.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 688.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM