HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12133
ime ZALJESOV, Aleksandar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, viši šum. pristav
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12133)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen15. 3. 1892.Irkutsk /Rusija/
apsolvirao1925.
diplomirao21. 6. 1927.
karijera8. 8. 1932.Gevgelija /Makedonija/
djelovao Kumanovo, Vinkovci, Mitrovica
umro20. 7. 1973.Kalifornija /USA/
dodatne listeruski studenti Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1924.-25., a diplomirao 21.6.1927.
 U šumarskoj struci zaposlio se 8.8.1932. kao činovnički pripravnik u Sreskom načelstvu Gevgelija, Makedonija. Iste godine položio je u Beogradu državni stručni ispit. Prema nepotpunim podacima, god. 1939. radio je kod Sres. načelstva Kumanovo. God. 1944. premješten je iz Makedonije za šum. višeg pristava kod Ravnateljstva šuma Brodske imovne općine Vinkovci, a 1942. Rav. šuma u tadašnju Hrv. Mitrovicu, gdje se nalazio i 1943.
 God. 1934. objavio je u Šum. listu članak "Terenska pikirišta u srezu Djevdjelijskom i njihovi rezultati" (s. 224-228.) u kome opisuje rasadničku prizvodnju.
 Bio je član JŠU.

1Ing. Aleksandar Zaljesov, 1934: Terenska pikirišta u srezu đevđelijskom i njihovi rezultati.. Š.L. 4-6, s.224 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 62, 115, 152.
 *** ŠL 1934., s. 224; 1936., s. 500; 1939., s. 593; 1942., s. 537; 1942., s. 296; 1943., s. 268.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 60.
 *** ŠN, s. 355; SŠN 2, 1998., s. 682.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 540.
 *** PŠH 1846-1976., s. 64, 414.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu, ŠL 5-6/2006, s.277 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM