HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12134
ime ZALJESOV, Nikolaj Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, viši šum. pristav
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12134)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 5. 1895.Irkutsk /Rusija/
apsolvirao1926.
diplomirao10. 10. 1929.
karijera4. 12. 1930.Skopje
djelovao Srbija, Makedonija
umro29. 12. 1976.Makedonija
dodatne listeruski studenti

 Sin Petra, profesora.
 Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1925.-26., a diplomirao 10.10.1929. Zaposlio se 4.12.1930. kao činovnički pripravnik u Sreskom načelstvu Skopje, gdje se nalazio i 1934. kao šum. referent. Od 1935. do 1938. radio je kao upravitelj Šum. uprave Ohrid i Berane, te kao šum. viši pristav kod Direkcije šuma Skopje.
 Za vrijeme rata radio je u Srbiji (Leskovac, Žagubica ...). Od 1945. radio je u Makedoniji na raznim dužnostima (Kičevo, Skopje Mavrovo ...) i na kraju u Šumarskom institutu u Skopju od 1956. do umirovljenja 1963.

Zaslužan je za razvoj i unaprjeđenje šumarstva u Makedoniji. Vrlo vjerojatno je brat Aleksandra Zaljesova.
 Bio je član JŠU od 1932.

 *** ŠL 1932., s. 283; 1934., s. 364; 1935., s. 497, 480; 1938., s. 533; 1939., br. 8-9 (prilog); 1978., s. 541.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 62, 113, 152.
 *** ŠN, s. 355; SŠN 2, 1998., s. 682.
 *** Inž. Nikolaj Zaljesov, Nekrolog. Šumarski pregled, Skopje 1977.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu, ŠL 5-6/2006, s.277 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM