HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12143
ime Z., Milan
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12143)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1965.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1969.
diplomirao30. 9. 1969.
magistrirao8. 2. 1990.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1971.šumarija Ravna Gora

 Sin Mihajla i Kate r. Martinović. Srpske narodnosti, hrvatskoga državljanstva, ateist. Otac mu je zanimanjem bio trgovac, a majka domaćica. Školovao se u Karlovcu: osnovnu školu završio je 1961., a Šumarsku školu 1965.g.
 Studirao je na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na ŠG odjelu škol.g. 1968.-69., a diplomirao 30.9.1969. Na istom fakultetu studirao je i poslijediplomski studij iz područja znanstvena organizacija i ekonomika šumarstva. Magistarski rad naslova "Utjecaj metoda gradnje traktorskih vlaka na proizvodnost i ekonomičnost rada, oštećivanje stabala i naprezanje radnika" obranio je 8.2.1990. godine.
 Nakon diplomiranja prvo zaposlenje dobiva 1971. god. u Šumariji Ravna Gora, ŠG Delnice. Radio je najprije kao pripravnik, a zatim do 1977. kao referent za iskorištavanje šuma i tehnički rukovodilac šumarije.
 Od 1977. do 1983. radi u Šumariji Skrad, istog ŠG, na mjestu upravitelja šumarije. God. 1983. prelazi u RZ Zajedničke službe ŠG Delnice u Delnicama na mjesto rukovodioca Odjela za razvoj, a 1985., zbog reorganizacije šumarstva u R. Hrvatskoj prelazi u RZ Zajedničke službe Goranskoprim. ŠG Delnice na mjesto direktora Sektora za razvoj. Od 1988. u istoj je organizaciji direktor RZ Zajedničke službe i član Poslovodnog odbora Goranskoprim. ŠG Delnice.
 God. 1991.-1992. radi kao šef Odjela za plan i razvoj UŠ Delnice, JP "Hrvatske šume", a od 1992. radi na mjestu struč. suradnika za razvoj u Slu-žbi za plan i razvoj, kasnije u Razvojnoj službi Direkcije JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, lociran u Rijeci.
 U šumarskoj struci najviše se bavio unapređenjem poslovanja i proizvodnje te racionalizacijom rada. Zalagao se za intenzivno plansko otvaranje šuma šum. prometnicama i uvođenje stručne i organizirane pripreme rada u šumskoj proizvodnji.
 Sudjelovao je u istraživanju privlačenja drva zglobnim traktorima i racionalizacija.
 Uvodio je pojedinačni rad radnika sjekača (1+0) s dvije motorne pile (mala motorna pila za kresanje grana). Sudjelovao je u pokretanju snimanja, realizaciji i uvođenju normi za sječu i izradu drva u prebornim šumama Hrvatske.
 Značajan je njegov doprinos šumarstvu uvođenje nove metode rada pri gradnji šumskih prometnica koja isključuje upotrebu eksploziva u šumi (gradnja bagerom s hidrauličnim čekićem).
 Sudjelovao je pri uvođenju metodologije praćenja umiranja šuma, terenskom provođenju i interpretaciji rezultata na području Goranskoprim. ŠG Delnice. Povrh toga zalagao se za uvođenje računala u poslovanje i proizvodnju.
 Posebno područje aktivnosti mr. sc. M. Zdjelara bila je organizacija i vođenje natjecanja šumskih radnika od 1972. do 1989. od šumarijske do državne razine. Za uloženi trud i postignute rezultate na tom polju primio je više priznanja Narodne tehnike Hrvatske. God. 1989. dijelio je prvu nagradu za inventivni rad u šumarstvu Hrvatske.
 Za cjelokupni rad i zalaganje odlikovan je državnom Medaljom rada 1986. godine.
 Sudjelovao je na većem broju znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu, a onima na području Gorskoga kotara bio je organizator ili suorganizator.

1Forestry and Wood Conversion of Gorski Kotar and the Northern Croatian Coast; Delnice Mountain/Coastal Forest Enterprise, Delnice 1986. BIB
2Goranskoprimorsko ŠG Delnice. "Šumarstvo i prerada drva Gorskog kotara i Hrv. primorja", Delnice 1986., s. 15-29.
3Šumarstvo i prerada drva Gorskog kotara i Hrvatskog primorja; Goransko primorsko šumsko gospodarstvo Delnice, Delnice 1986. BIB
4Izgradnja traktorskih vlaka. Mehanizacija šumarstva 14, 1988., s. 27-32.
5Primjena metoda gradnje traktorskih vlaka u Upravi šuma Delnice u razdoblju 1989.- 1998. god. Pripremljeno za tisak, Rijeka 1999.
6Utjecaj metoda gradnje traktorskih vlaka na proizvodnost i ekonomičnost rada, oštećenje stabala i naprezanje radnika, (magistarski rad). Zagreb 1989., s. 1-127.
7IZGLED OŠTEĆENIH STABALA JELE SMREKE I BUKVE; HRVATSKO EKOLOŠKO DRUŠTVO; UPRAVA ŠUMA DELNICE, Zagreb 1991. BIB
8O Upravi šuma Delnice. "Izgled oštećenih stabala jele, smreke i bukve". Zagreb 1995., s. 77-91.
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 57.
 *** Šum. škola Karlovac, 1997., s. 84, 140.
 *** SŠN 2, ŠF 1998., s. 634, 676, 693.
 *** Časop. "HŠ" br. 34, 1999., s. 5.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM