HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12147
ime Z., Davor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

niže obr.1986.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1987.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1993.
diplomirao5. 1. 1994.
karijera Požega

član HŠD ogranak
Zagreb

2012

vanjski

diplomirani inženjer šumarstva Sin Ivana i Anke r. Smolić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Požegi 1983., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1987.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1992.-93., a diplomirao na Šum. odsjeku 5.1.1994. iz znanstvenoga područja dendrometrija i uređivanje šuma.
 Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Točnost izmjere volumena bukovih sastojina upotrebom jednoulaznih tablica".
 Prvo zaposlenje u struci dobiva u UŠ Požega odmah nakon diplomiranja. Pripravnički staž obavio je u Odjelu za uređivanje šuma, a nakon godine dana postavljen je na mjesto revirnika u Šumariji Kamenska.
 Nakon što je vojnoredarstvenom akcijom "Oluja" oslobođeno jugozapadno područje Like, 1.10.1995. dipl. ing. Davor Zec odazvao se pozivu Direkcije "Hrvatskih šuma" i sa skupinom mladih šumarskih stručnjaka prešao u UŠ Gospić, preuzevši duž-nost upravitelja Šumarije Gračac 1.10.1995. Kao pasionirani lovac 1.6.1997., uz dužnost upravitelja šumarije, preuzima i poslove stručnog suradnika za lovstvo, radeći na revitalizaciji lovstva Like. Od proljeća 1999. dodijeljena mu je i Šumarija Srb, pa se, zbog opterećenosti poslovima, morao zahvaliti na dužnosti struč. suradnika za lovstvo.
 Autor je lovnogospodarske osnove za državno lovište "Srednji Velebit" i ovlašteni ocjenjivač lovačkih trofeja. Aktivno je sudjelovao na seminaru o metodologiji utvrđivanja šteta od velikih grabežljivaca održanom u Baškim Oštarijama 1999. godine i stručni je vještak za poslove vještačenja u postupku utvrđivanja šteta koje nanose zaštićene životinje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša.

1Sindičić, M., D. Zec, Đ. Huber, 2011: Analiza šteta od smeđih medvjeda u Hrvatskoj u razdoblju od 2004. do 2009. godine. Š.L. 1-2, s.63 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 61.
 *** Šum. škola Karlovac, 1997., s. 108, 109, 140.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 702.
 Frković, A.: Rezultati ostvarivanja programa... ŠL 7-8, 1998., s. 347-352.
 *** ŠL 1999., s. 156.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM