HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12149
ime Z., Silvija
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirala1991.
diplomirala6. 5. 1992.

član HŠD ogranak
Požega

1992

HKIŠDT

diplomirani inženjer šumarstva
, 2012
HKIŠDT

diplomirani inženjer šumarstva Kći Antuna i Julke r. Nikšić. Hrvatica, rimokatoličke vjere. Otac joj je inženjer prometa, a majka in-ženjer građevinarstva. Osnovnu školu završila je u Višnjevcu kod Osijeka 1983., a srednju u Osijeku 1987.
 Šumarstvo je studirala na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je na Šumarskom odsjeku 6.5.1992. iz područja ekologija šuma. Izradila je i obranila diplomski rad pod naslovom "Ekološke promjene u sastojinama mekih listača intenziviranjem gospodarenja". God. 1996. na istom je fakultetu upisala poslijediplomski studij iz znanstvenoga područja silvikultura.
 Prvo radno mjesto dobila je u UŠ Požega 15.8.1992. Pripravnički staž odradila je u RJ "Mehanizacija i građevinarstvo" te u Šumariji Velika, gdje kasnije postaje revirnikom. Od 1.6.1999. premještena je u UŠ Gospić, na radno mjesto pomoćnice upravitelja Šumarije Gračac.

1Grubešić, M., S. Zec, 2010: Gospodarenje državnim šumama u Bavarskoj, primjer Šumarija Oberammergau. Š.L. 9-10, s.524 PDF
2Grubešić, M., S. Zec, 2010: Stručna ekskurzija u Bavarsku. Š.L. 9-10, s.534 PDF
3Silvija Zec, 2016: PRVA KONFERENCIJA OVLAŠTENIH INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE. Š.L. 11-12, s.623 PDF
4Silvija Zec, 2020: Izložba Šuma okom šumara u Bruxellesu. Š.L. 3-4, s.207 PDF
5Silvija Zec, 2021: 15 godina strukovne komore u šumarstvu (2006 – 2021). Š.L. 5-6, s.296 PDF
6Irina Suša, Silvija Zec, Maja Merc Kiš, Miljenko Županić, 2021: Prvi rezultati projekta „Šume u rukama žena“. Š.L. 7-8, s.401 PDF
7Silvija Zec, Irina Suša, 2022: Projekt “Šume u rukama žena“ ide naprijed. Š.L. 3-4, s.162 PDF
8Marijan Grubešić, Silvija Zec, 2023: Posjet delegacije Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije Slovačkoj šumarskoj komori. Š.L. 9-10, s.489 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 61, (Vrček): 1999., s. 320.
 *** SŠN 2, ŠF 1998., s. 701, (Vrček).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM