HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12151
ime Z., Željko
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva, mlađi asistent za predmet iskorištavanje šuma na Šum. fakultetu u Zagrebu
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12151)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1982.
diplomirao22. 7. 1983.
magistrirao1998.Šumarski fakultet u Zagrebu
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za šumarske tehnike i tehnologije, viši asistent Sin je Vinka, zemljoradnika, i Reze rođ. Rukavina, domaćice. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu školu završio je u mjestu Velika 1973., a gimnaziju 1977. godine u Požegi.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1981.-82. na Šum. odjelu, a diplomirao 22.7.1983., obranivši diplomski rad pod naslovom "Privlačenje bukove tehničke oblovine traktorom Ursus 355 u brdskim uvjetima". God. 1998. obranio je magistarski rad na Šum. fakultetu u Zagrebu iz specijalnosti iskorištavanje šuma pod naslovom "Skupni rad u prorednim sastojinama požeškog gorja s posebnim osvrtom na privlačenje drva traktorima".
 Nakon diplomiranja, do listopada 1983. god. radio je u Odjelu za uređivanje šuma ŠG Požega, zatim je godinu dana na odsluženju vojnog roka, te se vraća na poslove pedologije, gdje ostaje do 1.1.1985. godine. Nakon toga radi na radnome mjestu referenta za iskorištavanje šuma u Šumariji Pleternica, koje poslove obavlja do 1.1.1992., kad prelazi na radno mjesto stručnog suradnika za iskorištavanje šuma, na kojemu mjestu ostaje do kraja veljače 1995. godine. Od 3.3.1995. zaposlen je kao mlađi asistent u Zavodu za iskorištavanje šuma na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 Izvodi vježbe i terensku nastavu iz predmeta iskorišćivanje šuma na Šum. odsjeku i eksploatacija šuma na Drvnotehnološkom odsjeku Šum. fakulteta u Zagrebu.
 Kao autor i suautor objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te sudjelovao na više domaćih i međunarodnih skupova.
 Član je nekoliko strukovnih udruga: HŠD; Hrv. ekološkoga društva; Hrvatske komisije za topolu, radna skupina za iskorištavanje i korištenje drva. Član je HND-a, i predsjednik Županijskog vijeća.

1Željko Zečić, 1999: Teamwork in thinning stands of the Požega mountains with special reference to tractor skidding. GŠP vol. 36 s. 13
2Zečić, Ž., 2000: Dobitnici Rektorove nagrade – studenti Šumarskog fakulteta Zagreb. Š.L. 9-10, s.570 PDF
3Zečić, Ž., 2001: Fortechenvi Brno 2000 Međunarodna znanstvena konferencija. Š.L. 1-2, s.110 PDF
4Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Šušnjar, M., 2004: Djelotvornost traktora Steyr 8090 i 9078 u oplodnim sječama sastojina požeškog gorja. Š.L. 5-6, s.245 pdf
5Zečić, Ž., Poršinsky, T., Šušnjar, M., 2004: Neki rezultati eksploatacije brdskih sastojina skupnim radom uz osvrt na izbor metode studija vremena. Š.L. 7-8, s.381 pdf
6Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Stankić, B., 2004: Privlačenje oblovine traktorom Timberjack 240 c iz oplodne sječe u uvjetima Šumarije Velika Pisanica. Š.L. 11-12, s.671 pdf
7Željko Zečić, 2005: Promotion of teamwork in mountain thinning stands of middle-aged broadleaf stands. GŠP vol. 41 s. 51
8Dubravko Horvat, Ankica Kos, Željko Zečić, Marijan Šušnjar, Ivan Bešlić, 2005: Istraživanje koncentracije drvne prašine hrastovine u radnoj okolini sjekača pri izradbi prostornog drva. Š.L. 7-8, s.393 pdf
9Ivica Tikvić, Dinko Puntarić, Željko Zečić, Damir Ugarković, Zvonko Seletković, 2005: Utjecaj brdskih šumskih ekosustava na kakvoću vode u vodotocima. Š.L. 13, s.* pdf
10Ante P. B. Krpan, Marinko Prka, Željko Zečić, 2006: Pojava i značajke neprave srži u bukovim prorednim i oplodnim sječama gospodarske jedinice «Bjelovarska bilogora». GŠP vol. P5 s. 529
11Željko Zečić, Ante P. B. Krpan, 2006: Primjena skupnoga rada pri pridobivanju drva u prorednim sastojinama brdskoga područja. GŠP vol. P5 s. 543
12Željko Zečić, 2006: Usporedba djelotvornosti traktora Ecotrac 120V pri privlačenju drva u brdskim i gorskim uvjetima. GŠP vol. P5 s. 557
13Zečić, Ž., I. Stankić, D. Vusić, A. Bosner, D. Jakšić, 2009: Iskorištenje obujma i vrijednost drvnih sortimenta posušenih stabala jele obične (Abies alba Mill.). Š.L. 1-2, s.27 pdf
14Tikvić, I., Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić, 2009: Oštećenost stabala i kakvoća drvnih sortimenata hrasta lužnjaka na spačvanskom području. Š.L. 5-6, s.237 pdf
15Zečić,Ž., D. Vusić, M. Prka, S. Klepac, 2010: Utjecaj nagiba traktorskog puta na proizvodnost traktora Timberjack 240C pri privlačenju drvnih sortimenata u prebornim šumama. Š.L. 3-4, s.103 pdf
16Ante P. B. Krpan, Tomislav Poršinsky, Željko Zečić, Igor Stankić, 2011: Razvojne i uporabne značajke kultura alepskoga bora (pinus halepensis Mill.). Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 670
17Lovrić, M., S. Krajter, M. Landekić, Ž. Zečić, N. Lovrić, D. Vusić, I. Martinić, M. Šporčić, 2011: Razvoj i posljedice EU zakonodavstva vezanog za nezakonite sječe. Š.L. 11-12, s.595 pdf
18Željko Zečić, 2014: Dr. sc. DINKO VUSIĆ. Š.L. 1-2, s.77 PDF
19Igor STANKIĆ, Jurij MARENČE, Dinko VUSIĆ, Željko ZEČIĆ, Zlatko BENKOVIĆ, 2014: STRUKTURA NADZEMNE DRVNE BIOMASE OBIČNE BUKVE U RAZLIČITIM SASTOJINSKIM UVJETIMA. Š.L. 9-10, s.439 pdf
20Ante P. B. Krpan, Željko Tomašić, Željko Zečić, Dijana Vuletić, 2015: BIOPROIZVODNOST AMORFE (Amorpha fruticosa L.) U JEDNOGODIŠNJOJ, DVOGODIŠNJOJ I ČETVEROGODIŠNJOJ OPHODNJI. Š.L. 3-4, s.123 pdf
21Željko ZEČIĆ, Željko TOMAŠIĆ, Tomislav TOPALOVIĆ, Dinko VUSIĆ, 2015: PRODUKCIJA BIOMASE AMORFE U GOSPODARSKOJ JEDINICI „SLAVIR“. Š.L. 9-10, s.419 pdf
22Ivica Tikvić, Damir Ugarković, Željko Zečić, Patrik Korijan, Davor Gašpar, 2017: PRIRODNA NALAZIŠTA TARTUFA U HRVATSKOJ I EKOLOŠKI PROBLEMI NJIHOVOG RAZVOJA. Š.L. 5-6, s.263 pdf
23Željko ZEČIĆ, 2018: Prof. dr. sc. ANTE P. B. KRPAN (1942.- 2018.). Š.L. 5-6, s.341 PDF
24Željko Zečić, Andreja Đuka, Dinko Vusić, Branko Ursić, Davor Benić, 2022: Struktura nadzemne biomase divlje trešnje (Prunus avium L.) u nizinskim šumama Hrvatske. Š.L. 1-2, s.31 pdf
25Goran Matijević, Velibor Peulić, Marijan Cesarik, Željko Zečić, Matija Landekić, 2022: Opća kvalifikacija ozljeda sudionika prometnih nesreća s osvrtom na šumarstvo. Š.L. 11-12, s.535 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 60.
 *** SŠN 2, 368, 419-420, 675, 697.
 *** Časop. "HŠ" 35, 1999., s. 22-23.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM