HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12156
ime Z., Zvonimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, lovni inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12156)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1949.
diplomirao19. 2. 1951.
karijera Bjelovar Sin Franje i Genoveve r. Matuch. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio radnik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Dobrljinu (BiH), a srednju u Sisku, maturiravši na realnoj gimnaziji 1945. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1948.-49., a diplomirao na ŠG odsjeku 19.2.1951.
 Prvo zaposlenje u struci dobio je odmah nakon diplomiranja u ŠG Bjelovar. Nakon pripravničkog staža neko je vrijeme referent u Radnoj zajednici Šum. gospodarstva Bjelovar, od 1953. upravitelj je Šumarije Draganac, a od 1956. upravitelj Šumarije Bjelovar. Šefom Odjela za proizvodnju u ŠG "Mojica Birta" Bjelovar imenovan je 1962. Dvije godine kasnije na dužnosti je sekretara za šumarstvo i drvnu industriju Privr. komore Bjelovar (1964.), a zatim lovni inspektor u Zajednici općina Bjelovar. Direktorom ŠG Bjelovar postaje 1983., koju dužnost obnaša i nakon ustroja "Hrvatskih šuma" - UŠ Bjelovar. U mirovinu odlazi 1991. godine.
 Uz rad u struci bio je aktivan i na društvenom planu. Kao član HŠD bio je dugogodišnji predsjednik Šum. društva Bjelovar, član stručnog savjeta i komisije za lovačke ispite HLS. Neko je vrijeme obnašao dužnost predsjednika Poslovnog udruženja šumarstva i drvne industrije Hrvatske, bio je predsjednik Odbora za šum. mehanizaciju bivše Jugoslavije, član komisije Ministarstva poljoprivrede i šumarstva za pregled šumsko i lovnogospodarskih osnova.
 Tijekom svoje bogate šumarske aktivnosti sudjelovao je na više stručnih skupova u zemlji (Zagreb, Beograd, Novi Sad, Ljubljana, Skopje) i inozemstvu (Brno, Zvolen, Pariz). Za doprinos šumarskoj struci i društvu dobitnik je priznanja Jugosl. centra za unapređenje šum. mehanizacije, povelje Privr. komore Jugoslavije za plantažnu proizvodnju te više odličja HLS i LSJ.
 Autor je vrijedne studije "Šumarstvo Bilogorskopodravskog područja" (Bjelovar 1974.).

1Zemčak, Z., 1985: VINKO LACKOVIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 11-12, s.617 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, 363, (Zvonko).
 *** Zbornik Bjelovar, 1974., s. 400, 410, 422, 431.
 *** ŠL 1976., s. 437; 1995., s. 436.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, Zagreb 1993., s. 130, 451.
 Maričević, I.: Kazalo autora ... ŠL 1997., s. 189.
 *** HŠD 1846-1996., s. 395.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 687.
 *** Časopis "HŠ" 21/22, 1998., s. 31; br. 32, 1999., s. 31.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PRESEČAN ARVAY, Milan: Zvonimir Zemčak (1927 - 2001), ŠL 1-2/2002, s.113 PDF
 PRESEČAN ARVAY, Milan: Zvonimir Zemčak, 1. siječnja 1927. god. – 10. ožujka 2001. god., ŠL 3-4/2005, s.240 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM