HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12164
ime ZIANI, Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12164)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen4. 8. 1906.Metković
apsolvirao1929.
diplomirao10. 10. 1929.
karijera Sušak
umro1. 1. 1990. Rodio se u činovničkoj obitelji kao nećak po majci hrvatskoga političara Frana Supila.
 Osnovnu školu kao i realnu gimnaziju završio je u Splitu, maturiravši 1923. godine.
 Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1928.-29. na Šum. odjelu, a diplomirao 10.10.1929.
 Prvo zaposlenje dobio je u Građevinskom odjelu kod Direkcije šuma na Sušaku, trasirajući turističke staze na Velebitu. Kratko vrijeme radi na kotaru Vrbovsko, pa opet na Sušaku. Zatim biva premješten za šefa Građevinskog odjela kod Direkcije šuma Skopje (Makedonija), gdje radi do početka II. svj. rata. Postaje član ilegalnog NO odbora za Sušak, a 1943. prelazi u Kordun, gdje je radio u Gospodarskom odjelu ZAVNOH-a i Okružnom NOO. Po završetku rata upućen je na službu u NKOJ u Beograd u Ministarstvo šumarstva FNRJ, gdje preuzima dužnost u Upravi za naučnoistraživački rad, i gdje se bavio problemima organizacije rada, koordinacijom rada republičkih instituta i osnivanjem Saveznog instituta za krš. God. 1951. premješten je u Institut za šumarska i lovna istraživanja NRH u Zagreb gdje radi kao rukovodilac sektora za melioraciju degradiranih površina za područja: tehnika sadnje šumskih vrsta na kršu i vriš-tinama, rekonstrukcija niskih šuma i šikara te ekonomika degradiranih područja. Bavio se istraživanjima paš-njaka i problemima uzgoja koza u odnosu na šumarstvo. Rukovodio je izradom raznih stručnih elaborata.
 Kao ekspert radio je u Albaniji na izradi studije o vodnom režimu Skadarskog jezera. U SSSR-u je sudjelovao na studijskom putovanju proučavajući problem zaštitnog pošumljavanja. Bio je član delegacije FNRJ na zasjedanjima podkomisije FAO za Mediteran u Lisabonu, Ateni i Dubrovniku, a 1964. god. bio je predavač i konzultant na seminaru FAO o politici uzgoja koza na Mediteranu i Bliskom istoku te koordinator Projekta FAO br. 2 za ishranu stoke sa šumskim vrstama za sve zemlje Mediterana. God. 1966. izabran je za eksperta FAO za uređenje pašnjaka i upućen je na rad u Institut za pošumljavanje u Tunis gdje je bio šef sekcije za pašnjake. God. 1970. premješten je u Alžir gdje je radio na uređenju šumskog područja Aures. Odatle je premješten u Maroko za nastavnika na Visokoj šumarskoj školi u Rabat. Po prestanku mandata u FAO-u, do 1973. g. radio je u Libiji na uređenju pustinjskog pašnjaka Bir Ayad. Obišao je mnoge zemlje Europe, Afrike, Azije i Amerike, održao je znatan broj stručnih i putopisnih predavanja. Napisao je i znatan broj stručnih radova. U Šum. listu (1947.-1986.) objavio je desetak stručnih članaka.
 Bio je član mnogih tuzemnih i inozemnih šumarskih strukovnih organizacija. Za doprinos razvoju Šum. društva, znanstvenoistraživačkog rada i šumarstva Hrvatske 1976. primio je Povelju i zlatnu medalju Saveza ITŠDIH, a 1986. Plaketu Šum. instituta Jastrebarsko.

1Ing. Ziani, 1947: Privatni šumski posed i zadrugarstvo. Š.L. 4-5, s.99 PDF
2Ing. P. Ziani, 1947: O osnovama organizacije naučno-istraživačkog šumarskog rada. Š.L. 7-8, s.222 PDF
3Za enotnost znanosti in prakse. Gozd. vestnik 1, Ljubljana 1948., s. 1-4.
4Ing. P. Ziani, 1948: Razvoj naučnih istraživanja u šumarstvu Jugoslavije. Š.L. 9-10, s.305 PDF
5Razvoj naučnog istraživanja u šumarstvu Jugoslavije. Ibid. 1948., s. 305-311.
6Šumski zaštitni pojas u sklopu agrotehničkih mjera. Bgd, 1949.
7Prilog pitanju nastave na šumarskim fakultetima. Šumarstvo 2, Beograd 1949., s. 9-16.
8Sprečavanje erozije i proizvodnja stočne hrane na degradiranim površinama. Šumarstvo 1, Beograd 1951., s. 49-54.
9Uloga kultura trava i leguminoza na degradiranim područjima. Savezna uprava za unapređenje proizvodnje. Rezultati istraživanja, Beograd 1951., br. 3, s. 59-66, sl. 2.
10ing. P. Ziani, 1951: Značaj metodike kod planiranja šumsko-meliorativnih radova. Š.L. 3-4, s.109 PDF
11Tehnika pošumljavanja sadnjom u gnezda. Obavijesti br. 1. Institut za šum. i lovna istraživanja NRH, Zagreb 1954., s. 8-13.
12Tehnika pošumljavanja otvorenih šikara i gariga kraškog područja. Obavijesti br. 3. Šum. i lovna istraživanja NRH, Zagreb 1954., s. 11-15.
13O pogozdovalni tehniki na Krasu. Gozd vestnik 9-10, 1954., s. 308-313.
14Izbira vrst za gozdno melioracijo degradiranih kraških površin. Ibid. 9-10, s. 314-322.
15Ekonomski principi melioracije degradiranih kraških površin. Ibid., 9-10, s. 322-327.
16Ziani ing. P., 1955: Nauka o biljnim zajednicama — osnova savremenog šumarstva. Š.L. 11-12, s.422 PDF
17Ing. P. Ziani, 1957: Šumske melioracije jako podzoliranih degradiranih površina hrastovog kontinentalnog područja. Š.L. 5-6, s.169 PDF
18Šumska melioracija paljevina. Titograd 1959.
19Die Vegetations Karte als Grundlage der Verbesserung. Stolzenau 1959.
20P. Ziani, 1962: Melioracija degradiranih pašnjaka sa kulturama šumskog krmnog drveća, grmlja i niskog drvenastog žbunja. Š.L. 5-6, s.156 PDF
21Vrištine. Šum. encikl., Zagreb 1963.
22Krš, gospodarsko podizanje. ŠE, sv. 2., Zagreb 1963., s. 32-35.
23Les a perspectives et les principes de la technique de l, elevage des chevres dans les pays mediterraneens, (edicija). FAO Rome 1964.
24Ziani P., 1964: Uvjeti rentabiliteta rekonstrukcije degradiranih, malovrijednih i slaboproizvodnih šuma na području SR Hrvatske.. Š.L. 5-6, s.173 PDF
25Ziani P., 1964: Problemi uzgoja koza u Jugoslaviji.. Š.L. 7-8, s.277 PDF
26Problem uzgoja koza u Jugoslaviji. Zagreb 1964., s. 277-306.
27Problemi šumske ispaše u SRH, (edicija). Zagreb 1965.
28PROBLEMI ŠUMSKE ISPAŠE U SR HRVATSKOJ; POSLOVNO UDRUŽENJE ŠUMSKO PRIVREDNIH ORGANIZACIJA HRVATSKE, ZAGREB 1965. BIB
29Atriplex halimus, (edicija). FAO Tunis 1970.
30L, amenagement des parcours, (edicija), (Uređivanje pašnjaka.) FAO, Rabat 1972., p. 1-90.
31Ziani, P., 1986: Novi aspekti problema uzgoja divljih koza. Š.L. 1-2, s.45 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 42, 112, 152.
 *** ŠL 1954., s. 529, 530; 1955., s. 45; 1977., s. 99. 1986., s. 468.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija II, Zagreb 1958., s. 40, 74, 77, 172, 197, 222, 275, 436.
 *** ŠIM, s. 83, 115, 119, 173-174, 178.
 *** ŠE 3, 1987., s 639.
 *** ŠN, s. 294, 314, 316, 356, 592; SŠN 2, 1998., s. 683.
 *** PŠH 1846-1976., s. 36, 55, 91, 119, 127, 183, 185, 386, 420.
 Klepac, D.: Ziani P.: L,amenagement des parcours, FAO, Rabat 1972, 90 str. (litografirano), (Uređivanje pašnjaka). ŠL 1988., s. 562-563.
 *** In memoriam, Petar Ziani, dipl. inž. šum. (1906-1990). Šum. list 1-2, 1991., s. 98-99.
 *** HŠD 1846-1996., s. 279, 407, 441.
 Maričević, I.: Kazalo autora... ŠL 1997., s. 189.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 VRDOLJAK, Žarko: PETAR ZIANI, dipl. inž. šum. (1906—1990), ŠL 1-2/1991, s.98 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM