HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumari



ID12170
ime ZMIJANAC, Đuro
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen31. 5. 1908.Veliki Zdenci
apsolvirao1937.
diplomirao1951.
umro11. 6. 1966.Zagreb



 Šumarstvo je započeo studirati 1930. na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1936.-37., a diplomirao 1951. godine.
 Kao student radio je i školovao se istodobno, obavljajući dužnost prefekta u internatu Gimnasium sve do pred II. svj. rat. U tom je razdoblju bio simpatizer naprednog studentskog pokreta.
 Od početka rata do odlaska u partizansku vojsku 17.8.1943. god. surađivao je s NOP-om. Za vrijeme rata obavljao je dužnosti oficira, referenta za šumarstvo NO Kotara Čazma, komandanta podoficirske škole i načelnika za artiljerijsko naoružanje X. zagrebačkog korpusa.
 Nakon rata radio je kao pročelnik za šumarstvo Okružnog NO Varaždin i načelnik Odjela za stručno školstvo Ministarstva šumarstva. Bio je nastavnik Šum. škole u Plaškom, referent kod ŠG "Šamarica" Zagreb, direktor uprave za park-šume Grada Zagreba te upravitelj Šumarije Sljeme. Smrt ga je zatekla 1966. na duž-nosti referenta za brzorastuće vrste drveća ŠG Zagreb.
 Bio je zapažen njegov smisao za rekreativnu vrijednost šuma i za hortikulturu. Brojni parkovni nasadi zagrebačkog područja duguju svoje postojanje njegovim rasadnicima egzota. Kultura sekvoja kod Mandićevca u Đakovštini također je njegovo djelo.
 Objavio je niz članaka u struč- nim šumarskim glasilima. U Šum. listu (1956.-1964.) pisao je o proizvodnji sadnica platane i mamutovca, plantažnom uzgoju i privatnim šumama.
 Kao član i funkcioner društvenih i stručnih organizacija bio je odlučan, human i dosljedan.
 Sudjelovao je u radu Šum. sekcije DIT-a, odnosno Šum. društva Hrvatske. Istakao se u organizaciji šumarskih klubova i razvijanju društvenog rada u njima. God. 1953. izabran je za odbornikaekonoma, 1958. sudjeluje u raspravi o odnosu prema mladim kadrovima na fakultetu i šum. praksi, a 1964. izabran je za "zasluž-nog člana" društva.
 Za javni rad i prilog oslobodilačkoj borbi odlikovan je Ordenom za zasluge dva puta, Ordenom za hrabrost i Medaljom za hrabrost.

1Ing. Đuro Zmijanac, 1956: Proizvodnja plataninih sadnica. Š.L. 1-2, s.17 PDF
2Zmijanac Đ., 1958: Proizvodnja goleme sekvoje.. Š.L. 5-6, s.177 PDF
3Zmijanac Đuro, 1960: Neke smjernice za plantažni uzgoj šumskog drveća. Š.L. 11-12, s.371 PDF
4Zmijanac Đ., 1962: Privatne šume na području grada Zagreba. Š.L. 5-6, s.203 PDF
5Zmijanac Đ., 1964: Mogućnost proizvodnje drveta u šumama Šumskog gospodarstva Zagreb .. Š.L. 3-4, s.140 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 
 *** ŠL 1952., s. 75; 1954., s. 137, 138; 1958., s. 109; 1965., s. 590, 593.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija II, Zagreb 1957., s. 244, 436, (Zmijanec).
 *** ŠN, s. 322, 323, 359; SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 685.
 Klepac, D.: Uređivanje šuma. Zagreb 1965., s. 127, 341.
 Andrašić, D.: Ing. Đuro Zmijanac. In memoriam. ŠL 1966., s. 479.
 *** PŠH 1846-1976., s. 66, 76, 86, 199, 420.
 Tonković, D.: Nakon 50 godina ponovo na okupu. ŠL 1989., s. 215-223.
 *** HŠD 1846-1996., s. 241, 257, 279.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ANDRAŠIĆ, Dragutin Drago: Ing. Đuro Zmijanac, ŠL 9-10/1966, s.479 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM