HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12175
ime Z., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12175)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1982.
diplomirao15. 6. 1983.

 Sin Tome i Luce r. Tolić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Vrbanji 1973., a Gimnaziju "M.A. Reljković" u Vinkovcima 1977. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu 1981.-82. g., a diplomirao 15.6.1983. iz zaštite šuma. Izradio je i obranio diplomski rad naslova "Značenje defolijatora u procesu sušenja hrasta lužnjaka (Quercus robur)".
 Do pisanja ovog životopisa (kraj 1999.) nije radio u šumarskoj operativi. Sticanjem okolnosti 1984. dobiva radno mjesto u DP "Luka" Zadar na poslovima uvoza i izvoza drva u svojstvu direktora operative. Deset godina kasnije (1995.) osniva poduzeće "Quercus commerce" d.o.o. Zadar, kojemu je vlasnik i direktor. Tvrtka se bavi uslugama u šumarstvu za potrebe JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb i proizvodnjom proizvoda od drva.
 Živi u Zadru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM