HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1218
ime K., Marijana
prije
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – čuvar šume
     

                                                                IZBOR      (lugari /1218)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1989.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Sisak

1997

šumarija Hrvatska Kostajnica

šumarski tehničar

 Kći Vladimira i Dragice. Osnovnu školu polazila je u Kutini, a srednju stručnu završila je u Obraz. centru za šumarstvo Karlovac 1989. Godine 1995/96. obavila je vježbenički staž u Šum. Kutina, a od 1997. radi na mjestu pom. revirnika – čuvara šume u Šumariji Hrv. Dubica, UŠ Sisak. Živi u Hrv. Dubici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM