HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12181
ime Z., Čedomir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12181)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1988.
diplomirao17. 10. 1989.

 Studirao je na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1987.-88., a diplomirao 17.10.1989.
 Prema nepotpunim podacima, zaposlen je na mjestu upravitelja u Upravi šuma Osijek, Šumarija Darda.

 *** Posl. izvješće "HŠ" 1996., s. 52.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb, 1998., s. 699.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM