HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12192
ime ŽAGAR, Bogoslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12192)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 4. 1897.Klanec /Sežana Slovenija/
apsolvirao1922.
diplomirao8. 6. 1923.
umro18. 5. 1981.Ljubljana

 Sin Mihaela i Franje r. Wruss. Slovenske narodnosti, rimokatolik. Otac mu je bio učitelj, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Klancu 1908., a na Državnoj realnoj gimnaziji u Idriji maturirao je 1915. Kad je završio gimnaziju, bio je 1916. god. mobiliziran na bojišnicu na Soči gdje je ostao do kraja I. svj. rata.
 Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu škol.g. 1921.-22. i diplomirao 8.6.1923.
 Kao šumarski stručnjak radio je od 1923. pri Šumskom veleposjedu Planina kod Rakeka i Katarina kod Tržića. Od 1926. bio je godinu dana državni šum. referent na Sušaku u Hrvatskoj, a od 1927. pri Okružnom poglavarstvu Maribor. Nakon dvije godine premješten je u Okružno poglavarstvo Ljubljana. Godine 1931. prelazi u Okružno načelstvo Kočevje kao šum. viši pristav, napredujući do zvanja šum. savjetnika.
 U tijeku II. svj. rata bio je od okupatora 8.9.1943. prijevremeno umirovljen, a 28.4.1944. bio je sa ženom zatvoren u ljubljanskom zatvoru i nakon mjesec dana odveden na prisilni rad u Njemačku. Kući, u Kočevje, vratio se nakon rata 31.5.1945. godine.
 Od 1945. bio je rukovoditelj Odsjeka za taksaciju pri Ministarstvu za šumarstvo Slovenije, a od 1950. pomoćnik direktora GG Ljubljana, sve do pravog umirovljenja 1955. godine.
 Napisao je uvijek aktualnu ediciju "O gozdnih požarih" koja je izašla 1949. na 50 stranica.
 Bio je član DIT Slovenije.
 Živio je u Ljubljani kao umirovljenik i umro 1981. godine.

 *** Izvj. JŠU 1927., s. 32, (ŠL).
 *** ŠL 1929., s. 301, 514; 1933., s. 213; 1937., s. 695; 1938., s. 105; 1939., s. 399, 513.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 59, 100, 153.
 *** ŠN, s. 354.
 *** SŠN 2, ŠF Zgb 1998., s. 681.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM