HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12193
ime Ž., Dean
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12193)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1995.
diplomirao1996.
karijera1. 8. 1996.šumarija Krasno

član HŠD ogranak
Split

1997

Šumarija Zadar

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ludvika i Ankice r. Turk. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je šum. tehničar, a majka medicinska sestra. Osnovnu školu završio je u Prezidu, a srednju Ekonomsku školu u Čabru 1989. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1994.-95., a diplomirao na Šum. odsjeku 1996. iz područja uzgajanje šuma. Izradio je i obranio diplomski rad pod naslovom "Ovisnost prirodnog pomlađivanja o strukturi prebornih šuma".
 Prvo zaposlenje, u svojstvu pripravnika, dobio je u UŠ Senj, Šumarija Krasno, 1.8.1996. Nakon obavljenog pripravničkog staža, od 20.2.1997. taksator je u Odjelu za uređivanje šuma iste uprave. Od 1.5.1999. prelazi u UŠ Split na radno mjesto revirnika Šumarije Zadar.
 Član je HŠD.

 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara...., Zagreb 1997., s. 311, 233.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 703.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM