HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12197
ime Ž., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1966.
diplomirao1967.

 Otac Mato i majka r. Kokić, bili su po zanimanju radnici.
 Osnovnu školu završio je u mjestu Biškupec 1958., a Srednju šumarsku školu za krš završio je 1962.g. u Splitu.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Sarajevu 1967.g.
 Od 1967. do 1976. g. radio je u poduzeću "Mundus Florijan Bobić" - Varaždin, a 1977. prelazi u ŠG Vara- ždin, gdje je i 1995. god. radio na radnome mjestu upravitelja RJ Transport i mehanizacija -UŠ Varaždin.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM