HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1220
ime K., Željko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1220)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1992.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Ivana i Danice rođ. Andrašec. Osnovnu školu završio je u Križu, a srednju Šum. u Karlovcu (1992). Zaposlio se najprije u Šumariji Samobor, a sad radi kao poslovođa u Hrvatskim šumama, UŠP Zagreb, Šumarija Novoselec.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM