HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12205
ime ŽERAVICA, Davorin Žere
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. inspektor, prof.
     


lokacija

rođen1. 1. 1920.Vrlika /Knin/
apsolvirao1946.
diplomirao14. 10. 1947.
karijera Split
umro4. 10. 1977.Split

 Maturirao je gimnaziju u Splitu i pred II. svj. rat upisao Šumarski fakultet u Zagrebu, ali dopada u zarobljeništvo u Njemačkoj. Nastavlja studirati 1945., apsolvira 1945.-46. i diplomira 14.10.1947. godine.
 Prvo zaposlenje dobio je iste godine u Upravi za pošumljavanje i bujičarstvo u Splitu, koja je imala sekcije u Zadru, Kninu, Splitu, Muću, Sinju, Imotskom i Korčuli. God. 1948. osniva Lugarsku školu u Sinju, a 1949. u Splitu kamo je bila premje-štena. Od 1951. direktor je Srednje šum. škole za krš u Splitu. Ubrzo biva premješten za upravitelja Šumarije Donji Lapac. Slijedeće godine polaže stručni ispit i premješten je na Korčulu za upravitelja šumarije u sastavu ŠG "Dalmacija", a 1956. god. prelazi u Dubrovnik, najprije kao upravitelj šumarije, potom kao kotarski šumarski inspektor. Godine 1963. nastavnik je u Srednjoj šumarskoj školi za krš u Splitu, gdje iste godine u rujnu postaje njezin direktor. Sa toga radnog mjesta 1966. odlazi u prijevremenu mirovinu i još se neko vrijeme brine za održavanje šumarskog arboretuma u Špinutu i vanjski je suradnik Privredne komore u Splitu za pošumljavanja.
 Bio je dugogodišnji član šumarskih udruga, Sportskog društva "Špinut" i društva "Marjan" u Splitu te udruge ratnih interniracalogoraša.

 *** ŠL 1952., s. 73; 1954., s. 530; 1999., s. 596, 597.
 *** ŠN, s. 331, 330, 362, 563; SŠN 2, s. 686.
 Prelesnik, H: In memoriam, Davorin Žeravica, dipl. ing. šum., ŠL 8-10, 1978. s. 423-424.
 *** HŠD 1846-1996., s. 241.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PRELESNIK, Heliodor: Davorin Žeravica, dipl. inž. šum., ŠL 8-10/1978, s.423 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM