HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12206
ime Ž., Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12206)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1950.
diplomirao25. 4. 1953.

 Sin Dragutina, obrtnika i Fanike r. Reinholz domaćice. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu školu završio je 1937. u Zlataru, a 1945. g. maturirao je na realnoj gimnaziji u Varaždinu.
 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1949.-50., a diplomirao na Šumarskom odsjeku 25.4.1953. god.
 Zaposlio se srpnja 1954. u Šum. inspektoratu Zagreb gdje je radio do ožujka 1955. god. u Sekciji za uređivanje šuma. Zatim je do rujna 1956. radio kao referent u Šumariji Dugo Selo, ŠG Zagreb. Od listopada 1956. do rujna 1957. god. bio je referent Šumarije Draganić, ŠG Karlovac. Od listopada 1957. do srpnja 1963. bio je referent u ŠG Čakovec, a nakon toga do lipnja 1987. godine upravitelj Šumarije Čakovec, ŠG Varaždin, kada odlazi u mirovinu.
 Živio je u Čakovcu. Preminuo je 3. svibnja 2013.

 *** ŠN, s. 364; SŠN 2, 1998., s. 688.
 *** ŠL 1995., s. 436; 1999., s. 396, 599.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM