HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12208
ime Ž., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12208)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1953.
diplomirao8. 2. 1954.

 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu Biološki smjer 1952.-53., a diplomirao 8.2.1954. god.
 Prema raspoloživim podacima, god. 1974. upravitelj je Šumarije Kri-ževci, ŠG Bjelovar.
 Bio je član redakcijskog odbora zbornika "Sto godina šumarstva Bilogorskopodravske regije (Bjelovar, 1974.). Ostali podaci nisu nam poznati.

 *** ŠN, s. 367; SŠN 2, 1998., s. 689.
 *** Zbornik Bjelovar, 1974., s. 457.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 STARČEVIĆ, Tomislav: IVAN ŽGELA (1929-2014), ŠL 7-8/2014, s.431 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM