HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12210
ime Ž., Milan
zvanje
zanimanje     
šum. savjetnik i nadzornik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12210)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1883.
djelovao Karlovca

 Šumarstvo je apsolvirao 1883. na GŠU u Križevcima.
 Prema raspoloživim podacima, od 1886. do 1900. radio je kao kotarski šumar u Obrovcu, Delnicama, Ivancu i Zlataru. God. 1900. premješten je iz Zlatara kr. Kotarskoj oblasti u Jastrebarsko, sa sjedištem u Kostanjevcu (Žumberak), zatim 1904. u Krapinu, a 1908. bio je kotarski šumar u Čabru. God. 1915. nalazio se kao umirovljeni kr. šum. povjerenik u Zagrebu. Nakon rata ponovno je u službi kao šum. nadzornik (1924.). Umirovljen je 1927. kao šum. savjetnik Kotarskog poglavarstva Križevci sa sjedištem u Vrbovcu.
 U Šum. listu objavio je 1886. kraće članke "Borov prelac" i "Uređenje bujice "Bunarska draga", Obrovac", (s. 333-334).
 Bio je član HSŠD od 1886.
 U prigodi proslave 50. godišnjice postojanja Društva slušatelja Križevačkog učilišta "Plug" (1924.), kao šum. nadzornik sudjelovao je u sakupljanju priloga.

 *** ŠL 1886., s. 228; 1888., s. 163; 1890., s. 377; 1894., s. 557; 1897., s. 590; 1900., s. 51; 1904., s. 342; 1927., s. 206.
 *** Iskaz članova HSŠD: 1908., 1915, (ŠL).
 Borošić, J.: ŠIS, s. 17, 153.
 *** ŠN, s. 59; SŠN 1, s. 147, 151.
 *** PŠH 1846-1976., s. 410.
 Husinec-Delić: GŠU u Križevcima. MH Križevci 1995., s. 78, (Žibert!).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM