HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12214
ime Ž., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12214)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1929.
diplomirao10. 10. 1930.
karijera16. 12. 1932.Korenica
djelovao Korenica, Otočac, Bjelovar, Rijeka
dodatne listeruski studenti

 Sin Nikole i Katarine.
 Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odsjeku 1928.-29., a diplomirao 10.10.1930. godine.
 Od 1932–1942. radio je kod Otočke imovne općine (činovnički pripravnik u Šumariji Korenica, upravitelj Šumarija Korenica i Otočac, šum. pristav kod Direkcije u Otočcu). God. 1942. premješten je iz Otočca k Ravnateljstvu šuma bivše Đurđevačke imovne općine u Bjelovaru, gdje je radio tijekom rata. God. 1952. radio je u Šumariji Rijeka, Šum. gospodarstvo Rijeka.

Bio je član JŠU i HŠD.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 74, 116, 153.
 *** ŠL 1933., s. 157; 1934., s. 358; 1935., s. 531; 1937., s. 40, 270; 1938., s. 464; 1940., s. 271, 561; 1942., s. 156; 1943., s. 25, 268; 1944., s. 199; 1952., s. 74.
 *** ŠN, s. 356; SŠN 2, 1998., s. 683.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu, ŠL 5-6/2006, s.277 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM