HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12223
ime ŽIVKOVIĆ, Zvonimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, republič-ki šum. inspektor i savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12223)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen8. 11. 1933.Nijemci
srednje obr.1953.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1959.
diplomirao7. 12. 1961.
umro27. 9. 1991.Zagreb

 Sin Filipa, zanimanjem lugara, i Ljubice, domaćice. Hrvat, katolik. God. 1953. u Karlovcu završava srednju Šumarsku školu.
 Šumarstvo studira na Šum. fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1958.-59., a diplomira 7.12.1961. na ŠG smjeru.
 Godine 1962. zapošljava se u Kombinatu "Spačva" Vinkovci kao referent uzgoja i iskorišćivanja šuma, zatim radi kao zamjenik upravitelja Šumarije Cerna, te kao samostalni referent za uređivanje šuma. Od 1965. do 1968. zaposlio se u DIP Sisak na radnome mjestu šefa komercijalne nabave. Od 1970.g. nalazio se u republičkim organima uprave, Sekretarijatu, Komitetu i Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva. Od 1972. godine bio je savjetnik za ekonomiku šumarstva i lovstva, od 1975. republički je inspektor za šumarstvo i lovstvo i od 1990. pa do smrti bio je savjetnik za uređivanje šuma, sudjelujući u radu velikog broja komisija na odobravanju šumskogospodarskih programa i osnova gospodarenja na području cijele Republike Hrvatske.
 Bio je aktivni član HŠD, Hrv. društva za gajenje lova i ribarstva, "Šokadije" - kulturno umjetničkog dru-štva Šokaca u Zagrebu, "Šumara", kulturnoumjetničkog društva šumarstva i prerade drva Vinkovci.

 *** ŠN, s. 372, SŠN 2, 1998., s. 690.
 Mr. S. Opalički: In memoriam, Z. Živković, dipl. ing. šum. (1933-1991), ŠL 3-5, 1992., s. 241-242.
 *** HŠD 1846-1996., s. 302.
 *** Šum. škola Karlovac, 1997., s. 80, 141.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 OPALIČKI, Stjepan: ZVONIMIR ŽIVKOVIĆ, dipl. inž. šum., ŠL 3-5/1992, s.241 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM