HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12229
ime ŽUKINA, Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. inspektor
     


lokacija

rođen23. 10. 1909.Zagreb
apsolvirao1932.
diplomirao10. 10. 1932.
umro7. 10. 1998.Novi Marof Sin Josipa i Marije r. Šuprinović.
 Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio obrtnik, a majka domaćica. Školovao se u Zagrebu: osnovnu školu završio je 1920., a na III. realnoj gimnaziji maturirao je 1928. Studirao je na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu 1931.-32., a diplomirao 10.10.1932.
 Službovao je na širem području Hrvatske i dijelu BiH, najprije (1933.) u ŠIPAD-u Oštrelj i Sarajevu, a slijedeće godine u Direkciji šuma u Bjelovaru. Od 1935. do 1941., kao šum. pristav, bio je upravitelj Šumarije Modruš. Za vrijeme II. svj. rata bio je upravitelj Šumarije Otok u sastavu Brodske imovne općine, kasnije Ravnateljstva šuma u Vinkovcima. Godine 1946. upravitelj je Šumske manipulacije u Glini, 1947. referent Okružnog NO u Osijeku, a 1948. upravitelj Šumarije Orahovica. Od 1949. do 1950. godine radio je opet u BiH, kao upravitelj Šumarje Goražde, a zatim u ŠG "Zelengora", Foča. God. 1951. vraća se u Hrvatsku, gdje je do 1955. bio šef Odsjeka za uređivanje šuma, ŠG "Kapela" Gospić. Jedan je od zaslužnih što je u tom razdoblju ostvaren Plan prostornog uređenja šuma Hrvatske zajedno sa revizijom Dugoročne osnove sječa. Tada je sačinio i herbar dijela velebitskog područja i darovao ga Gradu Gospiću. Konačno, 1956. dolazi u Varaždin gdje je do umirovljenja 1975. bio kotarski šum. inspektor na području današnje Me-đimurske i Varaždinske županije.
 Bio je suradnik Šum. lista od 1935. do 1981. god. i u njemu je objavio 14 članaka, od kojih su oni o radu Šum. kluba Varaždin i šumama varaž-dinske regije prilog šumarstvu toga područja.
 Bio je član HŠD neprekidno od 1933. (tada JŠU), a ostao je vjeran član društva i nakon umirovljenja. God. 1961. biran je za odbornika. Jedan je od osnivača Šum. kluba Varaž-din 1956., (od 1961. Šum. društvo "Zagorje"). Aktivno djeluje u radu kluba najprije kao tajnik (1956.-1963.), a zatim i kao predsjednik društva (1967.-1971.). Surađivao je u organiziranju ekskurzija u Hrvatskoj, a 1959. u Italiji, kada je posjetio Institut za topole "Casale Monferrato" i Nacionalni institut za drvo u Firenci. Kao zaslužan član i osnivač kluba primio je 1967. diplomu, a 1976. Povelju i zlatnu medalju Saveza ITŠDI Hrvatske za dugogodišnju stručnu suradnju i za doprinos unapređenju šumarstva Hrvatske.
 Došavši u Varaždin 1956., osim rada u Šum. klubu, uključio se i u druge aktivnosti. Volio je prirodu pa je djelovao u Planinarskom društvu "Ravna Gora", radio je na obnovi Arboretuma Opeka u Vinici, a kao zaljubljenik u lijepu pjesmu bio je i dugogodišnji član pjevačkoga društva "Zanatlija".
 Ukupnim svojim djelovanjem dipl. ing. Ivan Žukina dao je doprinos razvoju hrvatskoga šumarstva, a poglavito šumarstva i društvenoga života varaždinske regije.

1Ing. Ivan Žukina, 1935: Britansko drvno tržište.. Š.L. 6, s.272 PDF
2Ing. I. Žukina, 1952: Šumarska konferencija Britanske zajednice naroda. Š.L. 7, s.248 PDF
3Žukina ing. Ivan, 1955: Fitocenološko-instruktiona ekskurzija na području Like. Š.L. 1-2, s.44 PDF
4Instruktivna ekskurzija ličkih šumara u prašume Ličke Plješivice. Ibid., 1956., s. 52-56.
5Ing. Ivica Žukina, 1956: Instruktivna ekskurzija ličkih šumara u prašume Ličke Plješivice. Š.L. 1-2, s.56 PDF
6Otvaranje planinarskog doma u Štirovcu. Ibid., 1956., s. 56-57.
7Osnutak i rad Šum. kluba u Varaždinu. Ibid., 1956., s. 414-415.
8Rad Šum. kluba Varaždin 1958., 1959. ŠL 1959., s. 61-62; 1960., s. 264-268.
9I. Žukina, 1959: Rad Šumarskog kluba Varaždin u 1958. g.. Š.L. 1-3, s.61 PDF
10Žukina Ivan, 1960: Rad šumarskog kluba Varaždin u 1959. godini. Š.L. 7-8, s.264 PDF
11Žukina I., 1964: Uloga šumarstva i lovstva u turizmu.. Š.L. 1-2, s.71 PDF
12Žukina I., 1967: Ing. Mihić Josip. Š.L. 1-2, s.80 PDF
13Žukina I., 1968: Uz 10-godišnjicu Šum. društva Zagorje u Varaždinu. Š.L. 1-2, s.73 PDF
14Žukina, I., 1972: Stanje i problemi šuma varaždinske regije. Š.L. 7-8, s.282 PDF
15Žukina, I., 1979: Smijemo li dopustiti propast parka i dvorca Opeka?. Š.L. 9-10, s.483 PDF
16Žukina, I., 1981: Planinari šumar kao suradnici. Š.L. 1-2, s.95 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1933., s. 417; 1937., s. 333; 1938., s. 533; 1940., s. 271; 1941., s. 43; 1943., s. 25, 268, 330; 1944., s. 199; 1952., s. 73; 1954., s. 255; 1957., s. 263; 1958., s. 109, 114; 1965., s. 590; 1968., s. 78; 1976., s. 346, 367, 422. ; 1982., s.522-524.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I., s. 202.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. II., s. 40, 241, 436.
 *** ŠN, s. 375; SŠN 2, 1998., s. 683.
 Klepac, D.: Uređivanje šuma. Zagreb 1965., s. 341.
 *** Zbornik Vinkovci, 1974., s. 540, 542.
 *** PŠH 1846-1976., s. 37, 86, 174, 387, 414.
 Tkalčić, B.: Radni sastanak šum. i lovnih inspektora Hrvatske. ŠL 1976., s. 99-100.
 *** HŠD 1846-1996., s. 276, 277, 431, 432.
 Maričević, I.: Kazalo autora... Šum. lista... ŠL 1997., s. 183, 189.
 Husnjak, V.: Ivan Žukina, dipl. ing. šum. (1909-1998.). In memoriam. ŠL 1999., s. 518.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HUSNJAK, Vladimir: Ivan Žukina, dipl. inž. šum. (1909 - 1998), ŠL 9-10/1999, s.518 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM