HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12230
ime Ž., Mijo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12230)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1926.
diplomirao14. 2. 1929.
djelovao Bihać /BiH/

 Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu 1925.-26., a diplomirao 14.2.1929. U struci se zaposlio 13.12.1929., a 1932. položio je u Beogradu stručni ispit. Prema nepotpunim podacima, 1933. bio je šef-šum. pristav i referent u Sreskom načelstvu Tomislavgrad, Direkcije šuma Sarajevo.
 God. 1935. premješten je k Šum. upravi Olovo, iste direkcije šuma, gdje je radio do 1940., napredujući do zvanja šum. savjetnika. God. 1940. radio je kod Državne šumske manipulacije Careva Ćuprija (Olovo), zatim u Šum. upravi Mrkonjić Grad (Banja Luka), te kod Ravnateljstva šuma u Mostaru.
 Bio je član JŠU.
 Ostali podaci nisu nam poznati.

 *** ŠL 1933., s. 214; 1935., s. 72; 1937., s. 222; 1938., s. 605; 1940., s. 328, 421, 610.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 50, 107, 153.
 *** ŠN, s. 355; SŠN 2, 1998., s. 682.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM