HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12235
ime Ž., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12235)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1951.
diplomirao19. 9. 1952. Sin Tome, zanimanjem službenika, i Terezije r. Čurćibašić, domaćice. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu školu završio je 1939. u Virovitici, gdje je i maturirao na gimnaziji 1947. god.
 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1950.-51., a diplomirao 19.9.1952. godine.
 Zaposlio se 1.10.1953. i do 30.4.1956. god. bio je zamjenik upravitelja Šumarije Županja. Od 1.5.1956. do 1.10.1957. na istom je radnom mjestu u šumariji Đurđevac. Od 1.10.1958. do 31.8.1963. upravitelj je šumarije Đurđevac. Od 1.9.1963. do 28.2.1971. upravitelj je šumarije Osijek. Od 1.3.1971. do 1.12.1971. stručni je suradnik za iskoriščivanje šuma u RZ Šumskog gospodarstva Osijek da bi od 1.12.1971. do 31.5.1991. g. radio na radnome mjestu rukovodioca Komercijalne službe istog šumskog gospodarstva. Sa datumom 31.5.1991. god. odlazi u mirovinu.
 Godine 1994. živio je kao umirovljenik u Osijeku.

 *** ŠN, s. 365.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb, 1998., s. 700.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM