HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12238
ime P., Marko  - Krivi Put
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
     

                                                                IZBOR      (6732 /12238)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krivi Put


 Borošić, J.: Šematizam i status osoblja u resoru Ministarstva šuma i rudnika, Beograd 1933.

thanks to:
HŠ&HŠD&BM