HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12240
ime ČUK, Cvet(k)o
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (9105 /12240)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen8. 4. 1926.Ljubljana
apsolvirao1952.
diplomirao28. 11. 1952.
umro14. 11. 1993.Bled

 Sin Alojza i Franciske r. Trpin. Nacionalnost i državljanstvo slovensko. Otac mu je bio financijski kontrolor, a majka domaćica. Osnovnu je školu polazio na Bledu, a Državnu realnu gimnaziju u Kranju. Maturirao je 1945. g. Studirao je šumarstvo na Poljoprivredno -šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. god. 1951.-52., a diplomirao 28.11.1952. g.
 Poslije diplomiranja zaposlio se u Sloveniji. Bio je šef Sektora za uređivanje šuma, a zatim direktor Gozdnog gospodarstva Bled do 1986. g.
 God. 1966. u Švicarskoj je na specijalizaciji za uzgajanje šuma. U toku radnog vijeka voditelj je fakultetskih ekskurzija za šumarstvo. Bio je vrlo aktivan, pa je bio član Znanstveno - istraživačkog centra - SAZU Ljubljana, Instituta za gozdarstvo i član Zveze inženjerov in tehnikov. Surađivao je u Gozdarskom vestniku i Delu. U mirovinu je otišao 1986. g. Umro je 1993. g.

thanks to:
HŠ&HŠD&BM