HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12242
ime P., Vladimir
zvanje
zanimanje     
ing. organizacije rada, pom. revirnika, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (1818 /12242)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Predraga i Marije rođ. Vratarić. Osnovnu školu završio je u Dugoj Resi, a Šum. školu u Karlovcu (1967). God. 1982. završio je studij za inžinjera organizacije rada na Višoj školi za organizaciju rada u Novom Sadu. Od 1968. radi u Šumariji Valpovo, pretežito kao poslovođa radilišta i mehanizacije. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Osijek, Šumarija Valpovo.

thanks to:
HŠ&HŠD&BM