HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12243
ime A., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva.
     

                                                                IZBOR      (8655 /12243)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Rođen je u obrtničkoj obitelji. Osnovnu je školu pohađao u rodnom gradu, a srednju školu i Šumarski fakultet u Zagrebu.
 Svoj radni vijek otpočeo je po završetku II. svjetskog rata u šumarskoj struci. Primjenjivao je sve nove suvremene metode rada u šumarstvu.
 "Bio je izuzetan stručnjak u svim dijelovima široke šumarske struke, počevši od uzgajanja, eksploatacije šuma, trasiranja i građenja šumskih i drugih komunikacija i građevnih objekata, rasadničarstva i parkiranja, a napose vrlo dobar planer i ekonomista, " (E. Vilček).
 Bio je marljiv ne samo u struci nego i u Savezu sindikata, u Savezu inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije, u Zajednici šumarstva i prerade drva i Privredne komore. Biran je u velik broj komisija i odbora. Osim stručnog rada bavio se i društvenim aktivnostima: u mladosti bio je aktivan nogometaš, a u zrelijoj dobi aktivan je na kulturnom polju. Bio je voditelj i glumac Rutinskog amaterskog kazališta, koje je, zahvaljujući njemu, primilo velik broj priznanja i nagrada. Umro je na radnom mjestu upravitelja Šumarije Kutina.
 Osim stručnog rada bavio se i društvenim aktivnostima: u mladosti bio je aktivan nogometaš, a u zrelijoj dobi aktivan je na kulturnom polju. Bio je voditelj i glumac Rutinskog amaterskog kazališta, koje je, zahvaljujući njemu, primilo velik broj priznanja i nagrada.
 Umro je na radnom mjestu upravitelja Šumarije Kutina.

 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 VILČEK, Emanuel: Josip Arpaš, dipl. inž. šum., ŠL 10-12/1977, s.556 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM