HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12252
ime B., Marko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (ŠF2005 /12252)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao26. 5. 2000.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva

član HŠD ogranak
Split

2003

UŠP Split

diplomirani inženjer šumarstva Šumarstvo je apsolvirao 1999., a diplomirao 26.05.2000. na šumarskom odjelu Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Diplomski rad pod nazivom " Proizvodnost i eksploatacijske značajke kamionskog skupa "Scania" P 124 CB 6x4 NZ 400 s prikolicom "Nakro" pri prijevozu drva iz prebornih šuma sjevernog Velebita" obranio na Zavodu za iskorišćivanje šuma pod mentorstvom prof.dr.sc. Ante P.B. Krpana. Dana 10.07.2000. zaposlio se u stručnim službama UŠ Senj kao pripravnik. Nakon odsluženja vojnoga roka 01.03.2002. prelazi u proizvodni odjel UŠ Senj na mjesto stučnog suradnika za pripremu rada gdje radi do 31.12.2002. Od 01.01.2003. radi kao stručni suradnik za projektiranje prometnica u UŠP Split.

thanks to:
HŠ&HŠD&BM