HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12265
ime M., Andrej
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (ŠF2005 /12265)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao22. 9. 2000.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Zapošljava se 2001. kao pripravnik u Odjelu za uređivanje šuma - Pazin (Uprava šuma podružnica Buzet). U odjelu za uređivanje šuma radi sve do kraja 2006 godine. Tijekom svog službovanja u Odjelu za uređivanje šuma posebno se istakao u radu na programima vezanim za ArcView i ArgGis koje je samostalno savladao. Zahvaljujući izvrsnim poznavanjem engleskog jezika za ArcView, 2001.godine udario temelje u Odjelu za uređivanje korištenje ArcView-programa kao nezaobilaznog rada u uređivanju. Njegova zasluga se očituje u tome što je svojim iskustvom poučio mnoge inžinjere na informatičkom polju GIS-a, a time i dosta unaprijedio posao u Odjelu za uređivanje šuma. Isto tako tijekom svog rada u uređivanju, surađivao je sa prof.dr.sc. Španjolom.
Početkom 2007.godine napušta Odjel za uređivanje i radi u GIS-Satu u Puli. Od 2010.godine radi u Istarskoj Županiji, u odjelu za prostorno planiranje i uređivanje.

1Željko Španjol, Damir Barčić, Roman Rosavec, Andrej Mandić, Marko Vučetić, 2006: Procjena ugroženosti mediteranskih suma od požara uporabom tehnologije GIS. GŠP vol. P5 s. 179
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 JAKOVAC, Hranislav: Anton Sabo, dipl. ing. šum., ŠL 11-12/2000, s.727 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM