HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1227
ime K., Tomislav
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1227)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Našice

1994

Šumarija Našice

šumarski tehničar

 Sin Josipa i Dragice rođ. Belomarić. Osnovnu školu završio je u Našicama, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1979). U šumarskoj struci zaposlio se 21.11.1979. Pretežito je radio kao pom. revirnika u Šumariji Našice, ŠG Našice. I sada radi u Hrvatskim šumama, UŠ podružnica Našice. Živi u Našicama.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM