HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12312
ime VIDEC, Goran
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (ŠF2005 /12312)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen5. 10. 1977.Varaždin
diplomirao25. 5. 2001.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva
magistrirao2009.Šumarski fakultet Zagrebmagistar biotehničkih znanosti
karijera8. 2002.Šumarija Ivanecrevirnik pripravnik
6. 2003.Ministarstvo poljoprivrede i šumarstvastručni suradnik za šumski reprodukcijski materijal
6. 2005.Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva,stručni savjetnik za zaštitu šuma
11. 2007.Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva,viši stručni savjetnik za međunarodnu suradnju
5. 2008.Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,načelnik Odjela za zaštitu šuma i šumski reprodukcijski materijal
6. 2012.Ministarstvo poljoprivredenačelnik Sektora šumarstva i lovstva
6. 2013.Ministarstvo poljoprivredevoditelj Službe za razvoj i unaprjeđenje šumarstva
4. 2016.Ministarstvo poljoprivredenačelnik Sektora šumarstva
umro12. 2. 2023. Rođen 5. listopada 1977.
Diplomirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2. svibnja 2001. magistrirao na istom fakultetu 2009. godine.
Oženjen. Otac dvoje djece. Živio u Turčinu kod Varaždina.
Umro nakon kratke i teške bolesti 12. veljače 2023. godine.


 2014. – 2019. predstavnik Republike Hrvatske u zajedničkoj UNECE/FAO Radnoj skupini za šumarsku statistiku, ekonomiku i upravljanje
 2013. – 2019. predstavnik Republike Hrvatske u radnim tijelima Europske komisije po pitanju šumskih požara, reprodukcijskog materijala, ruralnog razvoja, zaštite prirode i klimatskih promjena
 2013. – 2019. predstavnik Republike Hrvatske u radnim tijelima Vijeća EU po pitanju reprodukcijskog materijala i šumarstva
 2011. – 2014. član pregovaračkog tima Republike Hrvatske za Pravno obvezujući sporazum za šume u Europi (LBA)
 2010. – 2019. predstavnik Republike Hrvatske u Forumu za šume Ujedinjenih naroda
 2008. – 2015. predstavnik Republike Hrvatske u UNECE timu stručnjaka za šumske požare
 2008. – 2019. koordinator pristupanja i predstavnik Republike Hrvatske u OECD Forest Scheme
 2008. – 2012. član u Radnim skupinama u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji (Poglavlje 11. – Poljoprivreda i ruralni razvoj, Poglavlje 12. – Fitosanitarna politika i sigurnost hrane i Poglavlje 27. - Okoliš)
 2011. - 2014. voditelj projekta „Program mjera obnove opožarenih površina na području otoka Brača“ (4,0 mil kn)
 2006. – 2008. voditelj projekta „Program uređenja postojećih zapuštenih šumskih i poljskih puteva na otocima i priobalju“ (16,5 mil kn)
 2006. – 2007. voditelj FAO/TCP projekta „Izgrađivanje kapaciteta za sprječavanje šumskih požara“ (300 000 USD)
 2003. – 2005. voditelj projekta „Program obnove opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina na otocima i priobalju“ (30,0 mil kn)
 2013. predsjednik Komisije za davanje državnih lovišta u zakup  2012. - 2015. ispitivač posebnog dijela državnog stručnog ispita za područje šumarstva
 2007. – 2010. član Upravnog vijeća Regionalnog središta za pružanje pomoći i uklanjanju posljedica katastrofa u Divuljama
 2004. – 2006. suradnik HGK po pitanjima međunarodnog standarda ISPM No.15 za drvenu ambalažu za pakiranje
 2004. položio državni stručni ispit
 autor 1 izvornog znanstvenog rada, koautor 1 izvornog znanstvenog rada, autor 4 stručna članka i autor/koautor preko desetak preglednih članaka
 sudionik preko 100 međunarodnih konferencija i kongresa
 osobni interesi: lov (član HLS), ribolov

1Videc, G., 2006: IPPC radionica “Planth health risk analysis” Kanada, Niagara Falls, 24 – 28. listopada 2005. godine . Š.L. 1-2, s.72 PDF
2Videc, G., 2006: Suzbijanje mišolikih glodavaca u šumskim ekosustavima. Š.L. 11-12, s.533 pdf
3Margaletić, J., M. Grubešić, T. Kalvi, G. Videc, 2007: Utjecaj europskoga dabra (Castor fiber L.) na šumski ekosustav gospodarske jedinice “Turopoljski lug”. Š.L. 5-6, s.257 pdf
4Videc, G., 2007: 4th International Wildland fire conference. Š.L. 5-6, s.303 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

thanks to:
HŠ&HŠD&BM