HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1232
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar – specijalist, nastavnik stručne prakse
     

                                                                IZBOR      (lugari /1232)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1980.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
više obr.1996.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - specijalist

član HŠD ogranak
Karlovac

16.07.1998

Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac

viši šumarski tehničar

 Sin Marka i Mare rođ. Barišić. Osnovnu školu završio je u Bariloviću, a Šum. školu u Karlovcu 1981. god. te je postigao zvanje struč. radnik u šumarstvu. Šum. tehničar – specijalist (V. stupanj) postigao je uz rad 1996. također u Šum. školi Karlovac. Od 1983. do 1994. radio je u Šumariji Duga Resa, UŠ Karlovac, a od 1994. do danas (2003) nastavnik je stručne prakse u Šum. školi Karlovac. Živi u Karlovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM