HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1233
ime K., Darko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1233)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
djelovao Đakovo

 zaposlen kao šum. radnik. Šum. školu završio je u Karlovcu 1985. god. Radi u Hrvatskim šumama, UŠP Osijek, Šumarija Đakovo.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM