HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1234
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, šumar – obrtnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1234)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1968.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 Sin Marka i Marije rođ. Sertić. Osnovnu školu završio je u Saborskom, a Šum. školu u Karlovcu 1968. god. uz rad. Pred II. svj. rat bio je pom. radnik na pilani u Kuselju (Saborsko). Za vrijeme rata bio je nakratko u vojsci NDH, pa zarobljen i zatvaran. God. 1945. odlazi u JNA i postiže čin - mlađi vodnik. Demobiliziran je 1948. i zapošljava se u Poduzeću za iskorištavanje šuma Gospić (kasnije Vrhovine), Manipulacija Plitv. Ljeskovac, radilište Čorkova uvala, kao pomoćni manipulant, pa kao evidentičar na radilištima Rudopolje i Javornik. Kod osnivanja NP Plitvička jezera (1949) radi na obilježavanju granica. Kao šef radilišta Čorkova uvala rukovodio je pougljivanje u žežnicama. Slijedi služba lugara na području Ličkog Petrovog Sela, Direkcije “Javornica” Ogulin. Nakon završene škole za pomoćnu šumarsku službu (1954) premješten je u Kuselj gdje je radio na uzgajanju, rasadničarstvu i uređivanju šuma. Iza toga radi u Šumariji Rakovica na doznaci te u rasadničarstvu, sjemenarstvu i lovstvu. Vrativši se iz Švicarske, gdje je kao poslovođa radio sa grupom sjekača na sanaciji vjetroloma, nastavlja rad u Šumariji Rakovica u rasadniku Grabovac i na uzgojnim radovima sve do umirovljenja 1988. godine. Tada je otvorio samostalni obrt (sječa, izvlačenje, uzgoj). God. 1991, kao prognanik, napušta Saborsko, ali se 1993. vraća u Ogulin i nastavlja raditi svoj obrt. Danas (2003) živi u Saborskom i vodi obrt u drvnoj struci (šindra). Bavi se i književnim radom. God. 1995. objavljena mu je povijest Saborskog i uže okolice, a 2001. izdao je u vlastitoj nakladi sjećanja na svoj rad u šumarstvu s ocjenom stanja i prijedlozima za unapređenje šumarstva u Hrvatskoj, posebno NP Plitvička jezera. Za svoj rad u šumarstvu dobio je nekoliko priznanja. RADOVI Saborsko i uža okolica. Ogranak MH Ogulin, 1995, str. 1–210. Više od pola stoljeća rada u šumarstvu. (Autobiografi ja). Vlastita naklada, Ogulin 2001, str. 1–50.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM