HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12371
ime VEDRIŠ, Mislav
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen5. 10. 1977.Zagreb
diplomirao18. 11. 2002.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva
doktorirao16. 12. 2010.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 9. 2004.Šumarski fakultet ZagrebZavod za izmjeru i uređivanje šuma, asistent
1. 12. 2014.Šumarski fakultet u ZagrebuZavod za izmjeru i uređivanje šuma, docent
trenutno, od2. 6. 2021.Šumarski fakultet Zagrebizvanredni profesor

član HŠD ogranak
Zagreb

2004

Šumarski fakultet

diplomirani inženjer šumarstva Zaposlen na Šumarskom fakultetu u Zagrebu od 1. 9. 2004. kao znanstveni novak - asistent na Zavodu za izmjeru i uređivanje šuma (Biometrika i Dendrometrija), a od 1.1. 2011. znanstveni novak - viši asistent.
Dana 26. studenoga 2014. godine izabran je za docenta na Zavodu za izmjeru i uređivanje šuma Šumarskoga fakulteta u Zagrebu. Od 2. lipnja 2021. u zvanju izvanrednog profesora na Fakultetu.

1Juro Čavlović, Mario Božić, Krunoslav Teslak, Mislav Vedriš, 2006: Struktura prirodne obnove preborne sastojine u uvjetima povećanja intenziteta preborne sječe. GŠP vol. P5 s. 433
2Božić, M., J. Čavlović, M. Vedriš, M. Jazbec, 2007: Modeliranje debljine kore stabala obične jele (Abies alba Mill.). Š.L. 1-2, s.3 pdf
3Potočić, N., I. Seletković, M. Čater, T. Ćosić, M. Šango, M. Vedriš, 2009: Ekofiziološki odziv suncu izloženih sadnica obične bukve (Fagus sylvatica l.) pri različitim razinama gnojidbe. Š.L. 5-6, s.289 pdf
4Vedriš,M., A.Jazbec, M.Frntić, M.Božić, E.Goršić, 2009: Preciznost procjene strukturnih elemenata bukovo-jelove sastojine ovisno o veličini kružnih primjernih ploha. Š.L. 7-8, s.369 pdf
5Mile RADOČAJ, Mario BOŽIĆ, Mislav VEDRIŠ, 2012: Uporabljivost Vertexa pri izmjeri strukture brdske bukove sastojine primjenom uzoraka promjenjive vjerojatnosti selekcije. Š.L. 9-10, s.491 pdf
6Anamarija Jazbec, Mislav Vedriš, Ksenija Šegotić, 2019: Analiza trajanja studiranja na preddiplomskim studijima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.435 pdf
7Mario Božić, Filip Đureta, Ernest Goršić, Mislav Vedriš, 2020: Utjecaj mjeritelja te pogrešaka pri izmjeri na izmjereni promjer stabla. Š.L. 5-6, s.233 pdf
8Mario Božić, Marijana Andabaka, Mislav Vedriš, Ernest Goršić, Krunoslav Teslak, 2022: Povezanost obilježja privatnih šumoposjednika s razinom njihove aktivnosti u okrupnjavanju šumoposjeda. Š.L. 1-2, s.7 pdf
9Krunoslav Teslak, Marijana Andabaka, Andrea Mertini, Karlo Beljan, Mislav Vedriš, 2023: Odabir prilagodljivog modela gospodarenja na temelju dugoročne projekcije razvoja dinarskih jelovo-bukovih sastojina. Š.L. 1-2, s.21 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

thanks to:
HŠ&HŠD&BM