HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12390
ime G., Ernest
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (ŠF2005 /12390)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao19. 12. 2003.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva Zahvaljujemo na korekciji. Bilo bi nam drago da upotpunite i svoju biografiju.

1Vedriš,M., A.Jazbec, M.Frntić, M.Božić, E.Goršić, 2009: Preciznost procjene strukturnih elemenata bukovo-jelove sastojine ovisno o veličini kružnih primjernih ploha. Š.L. 7-8, s.369 pdf
2Mario Božić, Filip Đureta, Ernest Goršić, Mislav Vedriš, 2020: Utjecaj mjeritelja te pogrešaka pri izmjeri na izmjereni promjer stabla. Š.L. 5-6, s.233 pdf
3Mario Božić, Marijana Andabaka, Mislav Vedriš, Ernest Goršić, Krunoslav Teslak, 2022: Povezanost obilježja privatnih šumoposjednika s razinom njihove aktivnosti u okrupnjavanju šumoposjeda. Š.L. 1-2, s.7 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 BOŽIĆ, Mario: Dr. sc. ERNEST GORŠIĆ, dipl. ing. šum., ŠL 1-2/2014, s.75 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM