HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID124
ime B., Vjekoslav
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     


lokacija

srednje obr.1964.Šumarska škola Delnicešumarski tehničar
karijera1965.Šumarija Skrad
djelovao Skrad, Delnice
umirovljen2003.

 Sin Ivana i Antonije Tomac. Šum. školu završio je u Delnicama 1964. god. Bio je zaposlen u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Delnice do odlaska u mirovinu (2003). Od 1965. radio je u Šum. Skrad, Uređivanje šuma Delnice i Šumariji Delnice.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM