HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12411
ime M., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (ŠF2005 /12411)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao16. 7. 2003.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za ekologiju i uzgajanje šuma, asistent

član HŠD ogranak
Zagreb

1.1.2023

unio HŠD

diplomirani inženjer šumarstva
1Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Stjepan Mikac, Marinko Blašković, 2006: Strukturni odnosi i šumskouzgojni postupci u raznodobnim bukovim sastojinama hrvatskih Dinarida. GŠP vol. P5 s. 61
2Joso Vukelić, Dario Baričević, Stjepan Mikac, Miroslav Rukavina, Dalibor Tomljanović, 2006: Karta šumske vegetacije sjevernoga Velebita. GŠP vol. P5 s. 139
3Jurij Diaci, Dušan Roženbergar, Stjepan Mikac, Igor Anić, Tomaž Hartman, Andrej Bončina, 2007: Long-term changes in tree species composition in old-growth dinaric beech-fir forest. GŠP vol. 42 s. 13
4Stjepan Mikac, Dušan Roženbergar, Igor Anić, Jurij Diaci, 2007: Regeneration in canopy gaps of the dinaric beech-fir virgin forests. GŠP vol. 42 s. 29
5Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj; Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb 2008. BIB
6Anić, I., S. Mikac, 2008: Struktura, tekstura i pomlađivanje dinarske bukovo-jelove prašume Čorkova uvala. Š.L. 11-12, s.505 pdf
7Igor Anić, Marko Perković, Stjepan Mikac, 2009: Natural regeneration of silver fir (Abies alba Mill.) along the edge of the Zagreb - Rijeka motorway. GŠP vol. 43 s. 37
8Anić,I., J. Vukelić, S. Mikac, D. Bakšić, D. Ugarković, 2009: Utjecaj globalnih klimatskih promjena na ekološku nišu obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.135 pdf
9Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Vlado Topić, Stjepan Mikac, Zoran Đurđević, 2011: Pošumljavanje krša hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 393
10Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Slavko Matić, Stjepan Mikac, 2011: Rasadničarska proizvodnja značajnijih vrsta drveća i grmlja hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 465
11Prašume u Hrvatskoj; HRT-HTV1, Zagreb 2011. BIB
12Među nama; HRT, ZAGREB 2013. BIB
13Znanstvena petica - 8. 3. 2013; HRT, Zagreb 2013. BIB
14Vinko Paulić, Damir Drvodelić, Stjepan Mikac, Goran Gregurović, Milan Oršanić, 2015: ARBORIKULTURNA I DENDROEKOLOŠKA ANALIZA STANJA STABALA DIVLJEG KESTENA (Aesculus hippocastanum L.) NA PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE. Š.L. 1-2, s.21 pdf
15Šumski svijet; HRT3, Zagreb 2017. BIB
16Igor ANIĆ, Stjepan MIKAC, Mladen OGNJENOVIĆ, 2018: IZBOR VRSTA DRVEĆA ZA SUPSTITUCIJU NASADA TOPOLA UZ RIJEKU DRAVU KOD OSIJEKA. Š.L. 1-2, s.7 pdf
17Što je to zaprašumljavanje?; HRT-HTV1, Zagreb 2021. BIB
18Boris Miklić, Anja Žmegač, Domagoj Trlin , Marko Orešković, Stjepan Mikac, Igor Anić, 2021: Klimatska osjetljivost kronologije crnoga bora (Pinus nigra Arnold.) na Sjevernom Velebitu. Š.L. 3-4, s.137 pdf
19Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 26.1.2023.; Mreža TV, Zagreb 2023. BIB
20Darko Bakšić, Nera Bakšić, Daniel Krstnošić, Nikola Pernar, Ivan Perković, Stjepan Mikac, Vibor Roje, Branimir Krtalić, 2023: Značajke šumske prostirke i tla u šumi obične jele i crnoga graba (Ostryo-abietetum /Fukarek 1963/Trinajstić 1983) na Biokovu. Š.L. 7-8, s.307 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

thanks to:
HŠ&HŠD&BM