HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12428
ime S., Igor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (ŠF2005 /12428)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao7. 7. 2003.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za šumarske tehnike
i tehnologije, asistent

član HŠD ogranak
Zagreb

2011

EKONERG

diplomirani inženjer šumarstva
1Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Stankić, I., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 3. dio: Djelotvornost harvestera u prirodnoj prorednoj sastojini tvrdih listača. Š.L. 9-10, s.495 pdf
2Poršinsky, T., Krpan, A. P. B., Stankić, I., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 4. dio: Okolišna pogodnost strojne sječe u prirodnim sastojinama. Š.L. 11-12, s.655 pdf
3Ante P. B. Krpan, Igor Stankić, 2006: Projekt 2 u istraživačkom razdoblju 2001 - 2005.. GŠP vol. P5 s. 491
4Tomislav Poršinsky, Igor Stankić, 2006: Djelotvornost forvardera Timberjack 1710B pri izvoženju oblovine iz nizinskih šuma Hrvatske. GŠP vol. P5 s. 573
5Tomislav Poršinsky, Igor Stankić, 2006: Okolišna pogodnost forvardera Timberjack 1710B pri izvoženju oblovine iz nizinskih šuma Hrvatske. GŠP vol. P5 s. 589
6Poršinsky, T., Stankić, I., 2006: Prilog poznavanju iznošenja drva šumskim žičarama. Nova mehanizacija šumarstva 26, 39-54.
7Zečić, Ž., I. Stankić, D. Vusić, A. Bosner, D. Jakšić, 2009: Iskorištenje obujma i vrijednost drvnih sortimenta posušenih stabala jele obične (Abies alba Mill.). Š.L. 1-2, s.27 pdf
8Ante P. B. Krpan, Tomislav Poršinsky, Željko Zečić, Igor Stankić, 2011: Razvojne i uporabne značajke kultura alepskoga bora (pinus halepensis Mill.). Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 670
9Ante P. B. KRPAN, Željko TOMAŠIĆ, Igor STANKIĆ, 2014: ISTRAŽIVANJA BIOPRODUKCIJSKIH I ENERGETSKIH POTENCIJALA AMORFE (Amorpha fruticosaL.). Š.L. 1-2, s.43 pdf
10Igor STANKIĆ, Jurij MARENČE, Dinko VUSIĆ, Željko ZEČIĆ, Zlatko BENKOVIĆ, 2014: STRUKTURA NADZEMNE DRVNE BIOMASE OBIČNE BUKVE U RAZLIČITIM SASTOJINSKIM UVJETIMA. Š.L. 9-10, s.439 pdf
11Damir UGARKOVIĆ, Ivica TIKVIĆ, Krešimir POPIĆ , Josip MALNAR , Igor STANKIĆ, 2018: MIKROKLIMA I PRIRODNO POMLAĐIVANJE ŠUMSKIH PROGALA NASTALIH ODUMIRANJEM STABALA OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) . Š.L. 5-6, s.235 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

thanks to:
HŠ&HŠD&BM