HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12431
ime T., Krunoslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (ŠF2005 /12431)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao2. 6. 2003.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za izmjeru i uređivanje šuma, asistent

član HŠD ogranak
Zagreb

2004

Šumarski fakultet

diplomirani inženjer šumarstva
1Juro Čavlović, Mario Božić, Krunoslav Teslak, 2006: Mogućnosti uspostave potrajnoga gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u budućim gospodarskim razdobljima. GŠP vol. P5 s. 419
2Juro Čavlović, Mario Božić, Krunoslav Teslak, Mislav Vedriš, 2006: Struktura prirodne obnove preborne sastojine u uvjetima povećanja intenziteta preborne sječe. GŠP vol. P5 s. 433
3Mario Božić, Juro Čavlović, Krunoslav Teslak, 2006: Modeliranje prirasta jelovih stabala na temelju sastojinskih čimbenika. GŠP vol. P5 s. 443
4Mario Božić, Juro Čavlović, Krunoslav Teslak, 2006: Istraživanje kriterija izdvajanja zaštitnih sastojina na primjeru UŠP Gospić. GŠP vol. P5 s. 455
5Čavlović, J., K. Teslak, M. Božič, D. Kremer, Z. Spajić, 2007: Rast i prirast crnoga oraha (Juglans nigra L.) u istočnoj Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.247 pdf
6Čavlović,J., K. Teslak, A. Seletković, 2011: Primjena i usporedba pristupa planiranja obnove sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na primjeru gospodarske jedinice “Josip Kozarac”. Š.L. 9-10, s.423 pdf
7Krunoslav Teslak, Jura Čavlović, Mario Božić, 2012: SIMPLAG, računalni program za projekciju razvoja regularne šume: konstrukcija, struktura i primjena. Š.L. 7-8, s.331 pdf
8Krunoslav Teslak, Jura Čavlović, Mario Božić, Karlo Beljan, 2013: KVALITATIVNA STRUKTURA STABALA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) KAO KRITERIJ PLANIRANJA SASTOJINA ZA OBNOVU. Š.L. 7-8, s.367 pdf
9Krunoslav Teslak, 2013: Prof. dr. sc. Jura Čavlović: OSNOVE UREĐIVANJA ŠUMA. Š.L. 7-8, s.420 PDF
10Jura ČAVLOVIĆ, Krunoslav TESLAK, Karlo BELJAN, 2014: UČINCI RAZLIČITIH PRISTUPA PLANIRANJA OBNOVE SASTOJINA NA GOSPODARENJE I RAZVOJ ŠUME HRASTA LUŽNJAKA – PRIMJER UREĐAJNOG RAZREDA MALENE POVRŠINE. Š.L. 3-4, s.123 pdf
11Krunoslav Teslak, Marijana Žunić, Karlo Beljan, Jura Čavlović, 2018: Stanje i izazovi gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj u postojećim ekološkim i sociološkim okolnostima. Š.L. 9-10, s.459 pdf
12Marijana Žunić, Krunoslav Teslak, 2019: Ograničavajući čimbenici izostanka aktivnosti na šumoposjedima u Republici Hrvatskoj – MIMIC model. Š.L. 1-2, s.7 pdf
13Mario Božić, Marijana Andabaka, Mislav Vedriš, Ernest Goršić, Krunoslav Teslak, 2022: Povezanost obilježja privatnih šumoposjednika s razinom njihove aktivnosti u okrupnjavanju šumoposjeda. Š.L. 1-2, s.7 pdf
14Krunoslav Teslak, Marijana Andabaka, Andrea Mertini, Karlo Beljan, Mislav Vedriš, 2023: Odabir prilagodljivog modela gospodarenja na temelju dugoročne projekcije razvoja dinarskih jelovo-bukovih sastojina. Š.L. 1-2, s.21 pdf
15Krunoslav Teslak, Martina Teslak, Milan Vrbanus, 2024: 220. godišnjica rođenja Antuna Tomića, istinskog šumarskog intelektualaca svevremenskih promišljanja o gospodarenju šumama. Š.L. 3-4, s.171 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

thanks to:
HŠ&HŠD&BM