HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12445
ime BENKOVIĆ, Zlatko
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (ŠF2005 /12445)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen26. 6. 1979.Zagreb
diplomirao23. 6. 2004.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva
doktorirao2023.Fakultet šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu
karijera2009.Ministarstvo regionalnoga razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva / Ministarstvo poljoprivrede
trenutno, od1. 2022.Hrvatske šume

član HŠD ogranak
Zagreb

2008

HŠ Direkcija

diplomirani inženjer šumarstva Rođen je 26. lipnja 1979. godine u Zagrebu, kao prvo dijete Lacka i Božice Benković, rođene Žerjavić. Hrvat i katolik. Do svoje 10. godine živio je u mjestu Delkovec (Općina Mače) kada s obitelji seli u Zlatar gdje je živio do svoje 26. godine. Od 2005. godine živi u Zagrebu.

Osnovnu školu pohađao je u Peršavesi (Općina Mače) i Zlataru. Nakon završene prirodoslovno - matematičke gimnazije u Zaboku, 1997. godine upisuje Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2004. godine obranom diplomskog rada pod nazivom „Utjecaj crnog bora (Pinus nigra Arn.) na biološku sanaciju kamenoloma“.

U veljači 2005. godine zapošljava se kao vježbenik u tadašnjem Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Od ožujka 2009. do prosinca 2021. godine radi na različitim rukovodećim mjestima u Ministarstvu regionalnoga razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Ministarstvu poljoprivrede. Od siječnja 2022. godine radi u trgovačkom društvu Hrvatske šume d.o.o.

Sudjelovao u izradi više nacionalnih strateških, zakonskih i podzakonskih akata, te provedbi više međunarodnih projekata iz područja pridobivanja i energetskog korištenja šumske biomase.
Kao autor ili koautor objavio je više znanstvenih i stručnih radova, te aktivno sudjelovao na više znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.

U siječnju 2023. godine, na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu obranio je doktorski rad na temu “ Razvojni aspekti korištenja šumske biomase kao elementa nacionalne šumarske politike“.

Član je Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije - ovlašteni inženjer šumarstva za uređivanje šuma, Hrvatskog šumarskog društva - ogranak Zagreb i Lovačkog društva „Oštrc“ Lobor.

Oženjen je (supruga Petra) i otac dvoje djece (sin Leon i kći Karla).

1Sušnik, H., Benković, Z., 2007: Energetska strategija Republike Hrvatske u kontekstu održivog razvitka šumarstva i poljoprivrede. Hrvatska gospodarska komora, s. 11
2Benković, Z., 2007: Energetskim iskorištavanjem drvnih ostataka do povećanja konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora Republike Hrvatske, Hrvatska gospodarska komora, s. 156
3Benković, Z., Sušnik, H., Grbac, I., Beuk, D., 2007: Implementacija tehnologija proizvodnje energenata u hrvatski drvno-prerađivački sektor. Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Innovawood, s. 25
4Benković, Z., Sušnik, H., 2008: Drvna biomasa, sirovina za proizvodnju biogoriva druge generacije. Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Innovawood, s. 63
5Ištvanić, J., Antonović, A., Greger, K., Pervan, S., Jambreković, V., Benković, Z., Kavran, M., 2008: Pilanarstvo u Republici Hrvatskoj, I. dio – Povijesni pregled hrvatskog pilanarstva. Drvna industrija 59 (3), s. 121
6Ištvanić, J., Antonović, A., Greger, K., Pervan, S., Jambreković, V., Benković, Z., Kavran, M., 2008: Pilanarstvo u Republici Hrvatskoj, II. dio – Hrvatsko pilanarstvo u novom tisućljeća. Drvna industrija 59 (4), s. 169
7Domac, J., Z. Benković, T. Starčić, 2008: Razvitak održive industrije drvenog ugljena. Š.L. 11-12, s.555 pdf
8Domac, J., Z. Benković, V. Šegon, I. Ištok, 2011: Kritični čimbenici u razvoju domaćeg tržišta peleta. Š.L. 5-6, s.281 pdf
9Igor STANKIĆ, Jurij MARENČE, Dinko VUSIĆ, Željko ZEČIĆ, Zlatko BENKOVIĆ, 2014: STRUKTURA NADZEMNE DRVNE BIOMASE OBIČNE BUKVE U RAZLIČITIM SASTOJINSKIM UVJETIMA. Š.L. 9-10, s.439 pdf
10Zečić, Ž., Benković, Z., Papa, I., Marenče, J., Vusić, D., 2019: Proizvodnost traktora Ecotrac 120V pri privlačenju drva u brdskom području središnje Hrvatske. Nova mehanizacija šumarstva, 40 (1), s. 1
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

thanks to:
HŠ&HŠD&BM