HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12458
ime D., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

diplomirao5. 7. 2004.Šumarski fakultet Zagrebdipl.ing.šumarstva

član HŠD ogranak
Vinkovci

01.01.2016

Ostali

dr. sc., diplomirani inženjer šumarstva
1Tomislav Dubravac, Vlado Krejči, Stjepan Dekanić, 2007: The effects of stand structure on regeneration dynamics of fir and beech forests in Risnjak national park. GŠP vol. 42 s. 57
2Dekanić, S., T. Dubravac, 2008: Multifunkcionalno gospodarenja panjačama jugoistočne Europe – CForSee . Š.L. 5-6, s.298 PDF
3Roth, V., T. Dubravac, I. Pilaš, S. Dekanić, Z. Brekalo, 2009: Krupnoća žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i kitnjaka (Quercus petraea Liebl.), kao čimbenik rasta i razvoja sadnica. Š.L. 5-6, s.257 pdf
4Dubravac,T., S.Dekanić, 2009: Struktura i dinamika sječe suhih i odumirućih stabala hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu od 1996. do 2006. godine. Š.L. 7-8, s.391 pdf
5Dubravac,T., S. Dekanić,V. Roth, 2011: Dinamika oštećenosti i struktura krošanja stabala hrasta lužnjaka u šumskim zajednicama na gredi i u nizi – rezultati motrenja na trajnim pokusnim plohama. Š.L. 13, s.* pdf
6Roth,V., S. Dekanić,T. Dubravac, 2011: Utjecaj krupnoće žira na morfološki razvoj jednogodišnjih sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u uvjetima različite dostupnosti svjetla. Š.L. 13, s.* pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

thanks to:
HŠ&HŠD&BM